RISE

”Vi ser stora möjligheter i att gå inom Innovationspartner till Trä & Teknik. Samhället är i en omställning, där behovet av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. På RISE har vi uppdraget att bidra till framtidens lösningar. Därför behöver vi agera i sammanhang och på plattformar där vi når ut på bredden och kan visa var forskningsfronten ligger. Det handlar om allt från konstruktion av höga trähus och mätteknik till digitalisering av sågverk och standardisering av brandfrågor.”
Hans Holmberg, enhetschef Biobaserade material, RISE

 

Om RISE
RISE är en samlad resurs för samhällets problemlösare. Vi hjälper både bolag och offentlig sektor att förädla goda idéer till material, produkter, processer och tjänster. Lösningar som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 

Var ligger ert fokus under Trä & Teknik?
Forskning och verifiering. Innovationspartnerskap. Uppskalning.

 

Beskriv er medverkan på Trä & Teknik!
RISE medverkan består framförallt som deltagare i seminarium och föreläsare, där vi presenterar forskningsresultat och framtidens lösningar.