Sawtec

”Vi har gått in i partnersamarbetet kring Trä & Teknik för att vi tror på den här plattformen och ser träindustrin som en framtidsbransch. Det är viktigt att kommunicera, inte minst för att klara framtida kompetensförsörjning och för att profilera svensk träindustri, och de värden den står för, mot en större publik.”
Martin de Haas, ordförande, Sawtec

 

Om Sawtec
Sawtec är en ideell förening där medlemmarna utgörs av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin (sågverks- & träförädling). Samtliga medlemsföretag är svenskregistrerade. Sawtecs övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för sina medlemsföretag.

 

Var ligger ert fokus under Trä & Teknik?
Våra medlemmar jobbar i första hand för att kunna erbjuda lösningar i form av anläggnings- och maskinlösningar som bidrar till en bättre arbetsmiljö, en mer effektiv produktionsprocess samt högre förädlingsgrad av råvaran, för att därmed ge bättre ekonomiska förutsättningar och förenad konkurrenskraft.

 

Beskriv er medverkan på Trä & Teknik!
Att vara med på Trä & Teknik ser vi som en del i vårt dagliga arbete där vi träffar kunder för att diskutera vad vi kan betyda för dem. Medverkan på mässan gör att vi kan exponera oss för de som vi kanske inte når i det dagliga arbetet. Likaså är det en bra plattform att möta befintliga kunder på och informera dem om de senaste innovationerna samt att informera sig om hur branschen mår i sin helhet. Under mässan träffar ni oss på Sawmill Street, som är det gemensamma området för våra 20 medlemsföretag.

 

För mer information, besök Sawtecs hemsida >