Varför besöka Trä & Teknik?

För alla som arbetar med och använder trä

Nordens enda mötesplats som samlar alla som utvecklar, driver och arbetar med trä på ett omfattande sätt.

Uppdatera dig inom ny teknik, hitta de mest effektiva lösningarna och få inspiration från hur andra företag, stora som små, tar sig framåt på marknaden

Nätverka och få kunskapsutbyte med tusentals kollegor från träindustrins alla delar, mötesplatsen osar av nytänkande, inspiration och framtidsutsikter

Upplev ett fullspäckat mässgolv med de allra senaste nyheterna från branschens ledande leverantörer

Utveckla din kompetens och få inspiration och idéer som effektiviserar din produktion och bidrar till ökad lönsamhet!

Öka din förståelse för branschens alla innovationer. Två scener med kunskapshöjande seminarier och case från branschens ledande nyckelpersoner

Skapa nya samarbeten och knyt viktiga affärskontakter, nyckelpersoner inom alla branscher som på något sätt använder trä finns på plats

Anders Lindstrand, VD, Muggebo Piano & Specialsnickerier:
"Jag kom hit med förväntningar att hitta spännande material och olika typer av verktyg, även avancerade CNC-maskiner. Jag är överväldigad av utbudet. Mycket talar för att det blir affär."

Bonny Jarnbro, inköpare, AB Hilmer Andersson:
"Vi är här för att titta på sågverksmaskiner, hyvelmaskiner och vidareförädlingsprodukter. Jag har sett en hel del nyheter och knutit värdefulla kontakter."

Linnéa Svensson, inköpare, CNC Snickerier:
"Vi är på mässan för att uppdatera oss och träffa leverantörer. Framförallt av skivor och beslag och tjänster inom sågning, hyvling och halvfabrikat. Känslan är positiv, här finns mycket att hämta på mässan."

Björn Sohlin, lärare tekniskt program, Parkskolan:
"På vår gymnasieskola jobbar vi mycket med trä, finsnickeri och design. Vi är här för att se på nya material och maskiner. Det kommer att bli inköp. Jag har också lyssnat på flera intressanta föreläsningar. En mycket bra mässa!"

Claudia Lendt, projektledare, C&D Snickeri AB:
"Det vi framförallt letar efter är nya material och beslag. Vi har till exempel upptäckt en skiva gjord av tetrapak, alltså av gamla förpackningar, vilket ju är bra ur hållbarhetssynpunkt. Mässan har ett spännande utbud."

Mattias Egbratt, distributionsansvarig, SKF Lubrication:
"Jag jobbar enbart med smörjsystem och är på Trä & Teknik för att connecta med kunder och samarbetpartners och kanske hitta nya affärsmöjligheter. Vi har haft många bra samtal."