Teman på Trä & Teknik 2022

Det nya samhällsbyggandet i trä

I takt med vårt samhälles snabbare föränderlighet och de allt större klimat- och miljöutmaningarna, krävs ett samhällsbyggande som ska vara hållbart över tid. Vilka material och metoder som används för kommande stadskvarter och urbana utemiljöer, har stor betydelse för samhällsbyggandets klimatpåverkan. Allt från bostäder, offentliga byggnader men också närområden och natur kring flerfamiljshus till fritidsanläggningar och skolor. Det vi bygger nu ska stå i flera hundra år.

Digitalisering

Standardiserade och digitaliserade processer i träindustrin, bidrar till kostnadsbesparingar och effektiviseringar som ökad produktivitet, effektivare byggproduktion och en minskad klimatbelastning. Hur ser framtiden ut inom digitalisering och automatisering? Vad visar den senaste forskningen? Standardiserings- och digitaliseringsprojektet innebär en betydande utveckling för hela träindustrin.

Hållbarhet och cirkulära lösningar

Vi behöver tänka nytt och att ställa om! Hur når vi Agenda 2030 målen för hållbar utveckling? Samhällen utvecklas och förändras och sättet vi nyttjar byggnader på förändras över tid. Det ställer krav på att byggnader kan transformeras efter stadens föränderliga behov. Cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader är en del i den omställningen.

Kompetensförsörjning

Hur går vi tillväga för att få fler i arbete och skapa gynnsamma förutsättningar för svensk industri och tillväxt och hur säkrar vi upp att kompetensen landar rätt? Behovet av kompetensförhöjning inom träindustrin är i dagsläget stort. De kommande tio åren finns en efterfrågan på mer än 10 000 nya personer. Lägg där till behovet av vidareutbildning av befintlig personal.