Exponeringsmöjligheter

Här hittar du olika sätt att aktiveras och exponeras på i samband med Trä & Teknik.

Här hittar du olika sätt att aktiveras och exponeras på i samband med Trä & Teknik.

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering både i det fysiska och digitala formatet av Trä & Teknik inför 2024. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: trateknik@svenskamassan.se

För mer information, kontakta:
Affärsansvarig Jan Nilsson, +46 31 708 86 64,  jan.nilsson@svenskamassan.se