Trä- och Möbelföretagen

”Vi på TMF ser det nya partneravtalet med Trä & Teknik som en investering i framtiden. Vi tror på långsiktighet i våra engagemang och på långsiktiga relationer som vi utvecklar under resans gång. Det koncept vi nu tagit fram gynnar alla parter: det visar ambitionerna och kraften i träindustrin och ger ett fantastiskt marknadsföringstillfälle för branschen.”
David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen

 

Om Trä- och Möbelföretagen (TMF)

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen som bygger och inreder Sverige tillsammans med våra 700 medlemsföretag. Vi representerar en hållbar och innovativ framtidsbransch för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF:s medlemmar sysselsätter cirka 30 000 anställda.

 

Var ligger ert fokus under mässan Trä & Teknik?

Vi kommer att fokusera på tre områden, hållbarhet, digitalisering, kompetensförsörjning. Vi vill synliggöra trä-och möbelindustrin som en framtidsbransch där innovation möter hållbarhet i en alltmer digitaliserad verksamhet. Med detta vill vi för unga studenter som står i startgroparna att välja yrke, visa alla de möjligheter och karriärvägar som finns hos våra medlemsföretag. Ett stort fokus kommer att ligga på Agenda 2030. TMF har formulerat mål och vision för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete. Syftet med detta är att bidra med mer kunskap för företagens vidare hållbarhetsutveckling. Digitalisering är en stor utmaning för våra företag och vi vill med vår medverkan på Trä- och Teknik bidra med kunskap om hur en digitaliserad verksamhet kan skapa effektiviseringar och en mer hållbar industri.

 

För mer information, besök Trä- och Möbelföretagens hemsida >