Svenskt Trätekniskt Forum

”För STTF är det viktigt att Trä & Teknik har ett attraktivt innehåll för alla i branschen, då våra medlemmar både är utställare och besökare på mässan. Vi ser inte mässan som en engångsföreteelse, utan som en utvecklingsplattform vi kan använda strategiskt för att öka vår exponering, vår kommunikation och även för att hitta våra framtida medarbetare.”
Peter Funk, ordförande, Svenskt Trätekniskt Forum

 

Om Svenskt Trätekniskt Forum
STTF har ca 600 medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen – allt ifrån råvara till färdig produkt. Föreningen har som mål att skapa ett attraktivt nätverk med de som är intresserade av eller verksamma inom den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling samt att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom träindustrin. Medlemmarna har personligt medlemskap i STTF.

 

Var ligger ert fokus under Trä & Teknik?
Vi tar upp aktuella frågor som är viktiga för våra medlemmar. Just nu är hållbarhetsfrågan het och det sammanfaller med att vi måste göra våra verksamheter mer resurssnåla och samtidigt öka utbytet för att bibehålla en god och långsiktig lönsamhet. Vidare är kompetensfrågan en stor utmaning för alla inom vår bransch, det är stora pensionsavgångar inom en överskådlig tid så behovet av ny kompetens är enormt.

 

Beskriv er medverkan på Trä & Teknik!
STTF:s medverkan i samband med Trä & Teknik är viktig. Ett huvudsakligt syfte är att beskriva föreningens verksamhet, mål och syfte. STTF:s styrelse ser gärna att medlemsantalet utökas, gärna i form av yngre medarbetare och med fördel kvinnor. STTF vill gärna marknadsföra Trä & Teknik som en viktig mötesplats där kollegor från Norden och exempelvis de baltiska länderna träffas. Mässans profil måste successivt förändras. Teknikpresentation är viktig men mjukvaran är minst lika viktig.

 

För mer information, besök Svenskt Trätekniskt Forums hemsida >