Svenskt Trä

”Det långsiktiga samarbete som vi nu går in i med Trä & Teknik ser vi som oerhört viktigt. Vi har en vision av hur träbyggandet i Sverige ska se ut om fem år, då det ska vara betydligt mer omfattande än idag. När vi sätter sådana långsiktiga mål är det också bra att ha långsiktiga samarbeten – just för att steg för steg kunna nå de visionerna.”
Mathias Fridholm, direktör, Svenskt Trä

 

Om Svenskt Trä
Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

 

Var ligger ert fokus under Trä & Teknik?
Viktigt att arbeta med alla tre dimensionerna; inspiration, information och instruktion. Vi inspirerar med exempelvis bilder och filmer, informerar genom samtal och information i montern/under seminarier och instruerar genom publikationer vi delar ut.

 

Beskriv er medverkan på Trä & Teknik!
Vi är med på Trä & Teknik för att representera svensk trämekanisk industri, lyfta fram våra viktigaste frågor, påverka, sprida kunskap och nätverka.

 

För mer information, besök Svenskt Träs hemsida >