3 snabba med L.O.A.B.

LOAB

Vilka krav ställer sågverken på er som maskinleverantör?
Leverantören skall kunna erbjuda maskiner med hög tillgänglighet och högt utbyte av sågade trävaror, samt ha en organisation som tar hand om hela projektet, från inköp, till installation och projektledning, service och eftermarknad. Vidare vill kunden att användarvänligheten är så bra som möjligt, samt att leverantörer har kompetent personal som kan vara med på samma nivå som de instituten och universiteten som finns i Sverige.

Vilka områden satsar ni på inför framtiden?
Mätteknik, genom hela processen i vår industri, bl.a. genom 3D-laser, färgkameror och röntgenmätning, för att därmed kunna optimera och simulera sågningen så bra som möjligt. Samt att kunna kontrollera och styra processen i såglinjen i efterhand. En annan sak blir processuppföljning, båda vad det gäller att samla data i de olika stegen i produktionen, men också bearbetning av data för att kunna kontrollera dagens sågteknik, samt hitta förbättringar i processen.

Kommer ni presentera några nya lösningar under Trä & Teknik?
Ja vi kommer att presentera nyheter under mässan.