3 snabba med Moelven Töreboda

Moelven Töreboda

Under mässan kommer ni presentera ert nya system Trä8, kan ni redan nu berätta lite om vad det nya systemet innebär?
Trä8 är det klimatsmarta alternativet för flervåningshus såsom bostäder och offentliga byggnader. Trä8 skall idag ses som ett namn på våra samlade metoder och vårt förhållningssätt till att bygga höga trähus snarare än ett strikt standardiserat och låst byggsystem. Vi erbjuder istället ett öppet flexibelt, träbaserat och lätt byggsystem för flervåningshus.

Hur ser marknaden för flervåningshus i trä ut i dagsläget?
Fantastiskt bra! Det är det affärsområde som växer starkast hos oss och vi ser med tillförsikt på framtiden. Allt fler har insett att även byggbranschen måste ta sitt miljöansvar och använda så mycket förnyelsebart material som möjligt.

Hur ser ni på framtiden inom er bransch?
Tillsammans med all tillförsikt inför framtiden jobbar vi idag med en yngre generation beställare, föreskrivande led samt beslutsfattare. En generation som växt upp med källsortering som en naturlig del av vardagen. Det märks i miljömedvetandet och det gynnar den marknad vi verkar på.