Så blev Moelven Sveriges smartaste sågverk

trä sågPå Trä- och Teknikmässan den 28-31 augusti i Göteborg redovisas resultaten av det tvååriga
projektet ”Det smarta digitala sågverket”. Bakom projektet som delfinansierats av Vinnova,
står Moelven Valåsen AB, RISE Research Institutes of Sweden, RemaSawco och Schneider
Electric. 

Välkommen att lyssna till flera seminarier om resultaten och lärdomar från projektet!
Solna, 23 augusti 2018 – För två år sedan startade arbetet med att göra Moelven Valåsen utanför
Karlskoga till Sveriges smartaste sågverk genom att anpassa det till Industri 4.0-teknologi. I det
tvååriga projektet ”Det smarta digitala sågverket” tog sågverket täten inom produktionsteknik i
branschen. Schneider Electric levererar bland annat energikartläggningar, elmätare och mjukvara till
projektet. Några av målen var att minska verkets energiförbrukning med tio procent, att minimera
ställtider och oplanerade stopp samt att öka värdeutbytet med tio procent.

På Trä- och Teknikmässan den 28-31 augusti på Svenska Mässan i Göteborg berättar aktörerna
bakom projektet mer om dess resultat, lärdomar och utmaningar. Välkommen!

Seminarietider, onsdag 29 och torsdag 30 augusti:
• 09:50-10:20: ”Det digitala sågverket – en integrationsutmaning”
• 10:20-10:45: ”Högre tillgänglighet i tiden”
• 10:45-11:10: ”Det Digitala Sågverket som blev smart!”:
• 11:10-11:35: ”Visualisering av värde”
• 11:35-12:50: ”Digital kompetensutmaning”

Efter seminarierna, kl. 13:00-14:00 i mässans pressrum, finns möjlighet att prata med representanter
för Moelven, Schneider Electric, RISE och RemaSawco.

Fakta
Projektet ”Det smarta digitala sågverket” har pågått i två år och initierades i samband med Trä- och
Teknikmässan i Göteborg 2016. Det stöds finansiellt av den statliga myndigheten Vinnova och i
projektet ingår aktörerna Moelven Valåsen AB, RISE Research Institutes of Sweden RemaSawco och
Schneider Electric.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Om Moelven
Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den
skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3500 anställda med en omsättning på drygt
11 NOK miljarder kronor. Koncernens 46 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och
Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
moelven.se
Tom Erik Holmlund, kommunikationsansvarig
[email protected], +47 (0) 91 668 668

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att
förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt
och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under
Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och
innovation.
vinnova.se

Om Schneider Electric:
Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i
hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider
Electric världens ledande företag inom energihantering – mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft
och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation
och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av
partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi
tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt
engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att “Life is On” är överallt och för
alla.
schneider-electric.se
Magnus Sjöström, Key Account Manager på Schneider Electric
[email protected], +46 (0)70 487 97 74

Om RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag,
akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.
Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende,
statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för
framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
ri.se
Anders Lycken, Tekn Dr/PhD,
[email protected], +46 (0)70 592 01 5

Om RemaSawco
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och
tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället
erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer.
Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden
RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping,
Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Finland och Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr.
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. 
remasawco.se
Mikael Jacobsson, Affärsutvecklare,

[email protected], +46 (0)70-647 58 10