Många fördelar med att välja trä inom byggindustrin

I en nyligen genomförd omorganisation på statliga kraftsamlingen RISE har man nu inom organisationen 80 personer som med direkt tillknytning till trävaruindustrin. Nu satsar man på att bli ännu bättre.

När fyra institut för ett tag sedan slogs ihop till en innovationspartner för näringsliv, akademi och offentlig sektor tillsattes Hans Holmberg som forskning- och affärsutvecklare för enheten för Material- och ytdesign. Han berättar att RISE har som ambition att skapa en one-stop-shop för intressenter inom trävaruindustrin, det vill säga att man via en kontaktpunkt enkelt kan få kontakt med alla olika kompetenser som finns samlade inom RISE.

Världens högsta trähus i Sverige?

Användningen av trä inom byggindustrin ökar såväl inom större som mindre byggprojekt vilket RISE ser väldigt positivt på. Särskilt intressant är att det byggs fler och fler höghus med korslimmat trä som huvudmaterial. Det senaste stora projektet i Sverige, Sara Kulturhus i Skellefteå, kommer vid invigningen 2021 att med sina 20 våningar vara ett av världens högsta trähus. Och att bygga i trä har sina klara fördelar både vad gäller klimatpåverkan och ekonomi.

– Att bygga i trä går fort jämfört med till den traditionella användningen av betong, berättar Hans Holmberg. – Husen levereras ofta i fabriksbyggda moduler och förutom att man spar tid genom att man slipper betongens torktid, får man också mindre bullrig miljö vilket är bra för de som arbetar på bygget, men också för människor som bor eller arbetar i närheten. Eftersom modulerna byggs i en automatiserad fabriksmiljö under kontrollerade förhållanden skapar man också förutsättningar för bättre avkastning på investerat kapital eftersom det krävs färre människor i produktionen vilket även har påverkan på säkerheten.

CT-scanning för optimering

Men det är inte bara stora fastighetsbyggen som intresserar RISE. Hans Holmberg berättar om hur han ser på utvecklingen av träindustrin vare sig det gäller husbyggen eller komponenter för till exempel fönster- eller möbeltillverkare.

– Vi är inte riktigt där än, men så som utvecklingen ser ut nu, där sågverken börjar använda sig av röntgen och CT-scanning för att identifiera träets kvalitet, kommer man i framtiden att exakt veta vilka delar av stocken som bäst lämpar sig utifrån användningsområde och funktion. Redan idag finns sågverk med kapacitet att röntga stockar i 200 meter i minuten. I framtiden kommer en kund att kunna beställa exakta delar av en stock, och tekniken kommer automatiskt att såga upp stocken utifrån detta. Dit bör vi kunna komma, säger Hans Holmberg.

CT-röntgen inom trävaruindustrin skiljer sig inte nämnvärt från sjukvården. Man scannar ”helt enkelt” av stocken och identifierar därmed olika typer av kvistar, kådlåpor och mäter träets densitet i syfte att optimera produktionen.

“Would Wood” på årets Trä & Teknik

RISE kommer på årets mässa Trä- och Teknik att, tillsammans med flera av projektets partners, presentera projektet ”Would Wood”, ett projekt som haft till syfte att adressera utmaningarna att modernisera träbaserad tillverkning i större skalor. Bland annat har man tittat på 3D-printning av trä.

– Vi har en enorm bredd som vi nu ska utnyttja på ett ännu bättre och smartare sätt, berättar Hans Holmberg .

Artikeln från Nyteknik