Svensk sågverksindustri vinner marknadsandelar internationellt under pandemin

Trots rådande pandemi och minskad efterfrågan har svensk sågverksindustri stått stadigt under krisen och samtidigt ökat sina marknadsandelar internationellt och sin försäljning på den svenska marknaden.

– Det var initialt många som stoppade sin produktion i Sverige eftersom den internationella marknaden bromsade in så tvärt. Man ville kunna ta lite tid för att kartlägga och då insåg man ganska snabbt att Sverige kommer att kunna hålla sin produktion igång och fortsätta att exportera till ett flertal olika länder, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.

Jörgen Lindquist Affärsområdeschef Södra Wood

Den främsta anledningen till att Sverige skördat sådana framgångar i internationellt är den totala nedstängningen i såväl Ryssland som Kanada menar Jörgen Lindquist:

– Där det gått allra bäst för Sverige är i Kina och även i USA. Där kan man ganska enkelt se att framgången i USA beror på nedstängningarna i Kanada som annars exporterar enorma mängder trä. Och Kina är annars beroende av produktionen och exporten från Ryssland som även de har fått stänga ner.

Hur Sverige har valt att förhålla sig till pandemin och nedstängningar av olika industrier och produktioner har alltså kommit att gynna den svenska sågverksindustrin. Men det är inte den enda anledningen till att de nyvunna marknadsandelarna.

– Vi i Sverige är experter på att exportera trä. 70% av allt vi producerar i den här industrin exporterar vi. Många av våra medlemmar i Svenskt Trä är har försäljningsorganisation och kontaktnät över stora delar av världen och är vana vid att snabbt ställa om när olika marknader sviktar eller växer. Här var ett bra exempel på när vi var snabbfotade och ställde om på de marknader där det fanns efterfrågan, förklarar Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

Det är inte bara de internationella marknaderna som hållit den svenska sågverksindustrin igång under pandemin. De rådande omständigheterna har nämligen påverkat den svenska marknaden också.

– Allt hemmajobb och det faktum att vi inte kan resa någonstans har väckt alla hemmasnickare i Sverige till liv. Försäljning av olika snickerimaterial har ökat mycket på den svenska marknaden, säger Mathias Fridholm.

– Det har varit kul att observera just det, att industrierna kanske stannar upp men försäljningen mot hemmasnickarna har ökat med 40%. Det har ju hjälpt industrin här i Sverige att faktiskt känna att det gått okej trots den pågående krisen, menar Jörgen Lindquist.

Artikel från NyTeknik

Kostnadsfri entrébiljett till Trä & Teknik

Registrera dig kostnadsfritt till Trä & Teknik 2022 redan idag.

Kostnadsfri entrébiljett