Svenskt Trä i bräschen för en klimatneutral byggsektor

För att svara på de enorma miljö- och klimathot vår tid står inför krävs förändring. En förändring som måste bygga på hållbara metoder och på att skapa någonting som är beständigt under en lång tid framöver. Några som just nu verkar aktivt för att utveckla hållbara system och nya tankesätt är Svenskt Trä. Och i spegeln av utmaningarna som hela träindustrin står inför, går Trä & Teknik 2022 i hållbarhetens tema.

Bernt Olausson och Tomas Alsmarker.

Svenskt Trä är verksamheten som verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Som en del av branschorganisationen Skogsindustrierna opererar de för att sätta trä på agendan och bredda marknaden för träprodukter. Och några som genom Svenskt Trä arbetar för just det är Tomas Alsmarker och Bernt Olausson. Två av talarna på Trä & Teknik 2022.

Tomas Alsmarker är chef för innovation och forskning på Svenskt Trä. Tomas är i grunden ingenjör och har genom åren haft flera roller som vice vd med ansvar för forskning och utveckling på Tyréns, vd för Nyréns Arkitektkontor och en tidigare adjungerad professur i träbyggnadskonst vid Linnéuniversitetet i Växjö. På Trä & Teknik kommer han delvis att prata om cirkulär träbyggnadskonst och om Timber on Top.

– Det handlar om hur vi kan bidra till en klimatneutral byggsektor. Just nu använder vi mer av jordens resurser än vi vad jorden kan återskapa. Framgent kommer byggbranschen, precis som idag, konkurrera om lägsta pris. Men, vi kommer kanske framförallt att konkurrera om minsta möjliga klimatpåverkan och minsta möjliga nyttjande av jordens resurser! Så hur kan man omvandla befintliga byggnader och hur kan man återbruka delar av en byggnad istället för att bygga nytt? Timber on Top är ett sätt att cirkulera det redan byggda och omvandla det genom en ny påbyggnad eller en ny planlösning, säger Tomas.

En framtid med spårbart trä
Bernt Olausson är projektledare för digitalisering på Svenskt Trä och har en bakgrund inom affärs- och informationssystem. På mässan kommer han att bryta ner delar av det Tomas pratar om, men även prata om projekt som just nu genomförs för att verka aktivt mot en mer hållbar byggsektor.

På Svenskt Trä driver han 4 steps to GTIN. Ett förstudieprojekt som koordineras av Svenskt trä men där många partners inom branschen ingår. Projektet är en del av CIRCLA vilket samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen men hållbar systemtransformation. 4 steps to GTIN behandlar hur framtidens trä ska kunna spåras och hur informationen ska lagras.

– I projektet utgår vi från spårbarhet. Genom att göra allt material spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart. I framtiden ska man kunna spåra varje planka och veta exakt vilket material det är och i vilken skog den en gång växt. På så sätt öppnar vi dörrar för återbruk. För att vi ska kunna göra livscykelanalyser krävs ett tydligt system av produktinformation och data. En av utmaningarna med det system vi nu skapar är att det måste vara tolkbart under hela byggnadens liv. Det ställer krav på att systemet, även om exempelvis 100 år, måste gå att förstå, säger Bernt.

“Skogens resurser är inte oändliga”
Att ta fram nya metoder och system för byggandet, baserade på cirkularitet, är helt nödvändigt och ett måste för att hantera de utmaningar världen står inför. Byggindustrin måste, likt alla andra branscher, ställa om. Och nytt fokus som grundar sig i hållbarhet och återbruk är en vital del för att säkra morgondagens samhällsbyggande.

– Jag hoppas att vi kan väcka intresse och nyfikenhet. Väcka tankar om hur vi kan utnyttja det redan byggda. Skogens resurser är inte oändliga. Vi vill inspirera och visa hur Timber on Top kan vara en möjliggörare för extra värde och samhällsnytta med mindre klimat- och resurspåverkan. Jag hoppas verkligen att vi kan bidra med en “aha-upplevelse” där, säger Tomas.

– Min del kommer handla om hur vi som industri med trä som material och utgångspunkt kan stötta resan från linjär till cirkulär. Och hur vi kan göra det så smidigt, effektivt och handgripligen som möjligt. Mässan kommer vara en fantastisk arena för den typen av samtal, avslutar Bernt.

På Svenskt Trä arbetar Tomas och Bernt för att morgondagens träindustri ska vara hållbar. Och på Trä & Teknik 2022 kommer de att prata om vägen dit.

Kostnadsfri entrébiljett till Trä & Teknik

Registrera dig kostnadsfritt till Trä & Teknik 2022 redan idag.

Kostnadsfri entrébiljett