"Branschen behöver ny kompetens"

Hela träindustrin skriker efter nya, kunniga medarbetare.
– Men tillgängligheten på utbildad personal är nästan obefintlig, säger Tomas Ivarsson, sekreterare inom STTF, Svenskt Trätekniskt Forum, som fokuserar kompetensförsörjningen i seminarier på Trä & Teknik.

Branschföreningen STTF är ett nätverk för alla som är verksamma i eller intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. På Trä & Teknik har STTF dels har en egen monter, dels håller man i ett scenprogram under mässans alla dagar.
– Branschens kompetens, både den befintliga och den framtida, är vår röda tråd. Den spinner vi vidare på, både i montern och på scenen, säger Tomas.
Det sker i samverkan med några av branschens kompetensgivare: Linnéuniversitetet, Teknikhögskolan i Linköping, Luleå Tekniska Högskola och YH Träteknik i Skoghall, som alla presenterar sitt utbud.

Tomas Ivarsson menar att frågan kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling är avgörande för träindustrins framtid:
– Har vi inte kompetenta medarbetare som både förstår högteknologiska maskinsystem och varför vi gör det vi gör blir det väldigt tufft för branschen.
– Teknik i all ära, men vi måste samtidigt ha god kunskap och känsla för den produkt som produceras. Man måste förstå helheten.

Han ser ett sågverk som en form av löpandebandprocess, där summan av det medarbetarna presterar tillsammans ger resultatet.
– Tyvärr är kompetens en bristvara idag. Se på sågverksindustrin, där är chansen hitta människor med någon form av grundläggande utbildning mer eller mindre noll.
Tomas hänvisar bland annat till resultatet av en genomförd kompetensanalys, som finansierats med stöd av Tillväxtverket.
– Utan överdrift står branschen inför stora utmaningar, konstaterar han.

STTF bidrar till att utbildningar kommer igång, både på operatörsnivå och högskolenivå. Men trots goda framtidsutsikter är det svårt att få tag i sökande. Problemen är gemensamma för hela branschen och Tomas Ivarsson hoppas därför på en stor uppslutning på Trä & Teknik.
– Jag hoppas att många har tid och lust att komma. Mässan är så mycket mer än en maskinutställning. Den erbjuder ett gediget program, i år kanske mer innehållsrikt och viktigare än någon gång tidigare.