"Klimatavtrycken måste minska"

27 June / 2022

– Allt fler inser att träbyggande är ett sätt att få ner klimatavtrycken. Det är en mycket glädjande utveckling som vill vi bidra till.
Det säger Anders Carlsson, Hållbarhets- och FoU-chef på Derome, som satsar stort på årets Trä & Teknik.

Derome jobbar aktivt för klimatneutralitet, en utmaning för hela mänskligheten, som också blir ett tema i montern på Trä & Teknik, där företaget både är utställare och medverkar i scenprogrammet.
– För oss är det väldigt viktigt att minska våra klimatavtryck och vi driver intressanta projekt kring klimatneutralt byggande och cirkulära produkter som vi vill prata om på mässan, förklarar Anders Carlsson.
– En annan utmaning, just här och nu, är att branschen har det knepigt med materialflödena och prisutvecklingen, vilket bland annat märks av i vår byggvaruhandel och husfabriker.

Han ser ändå ljust på framtiden, intresset för träbyggande är kraftigt ökande.
– Våra orderböcker är fulla. På Trä & Teknik vill vi hitta samarbeten med leverantörer och specialister kring allt från byggmaterial och social hållbarhet till att göra våra industriella processer smartare.
– Vi är på mässan både för att lära ut och hämta in kunskap. Inte minst vill vi slå armkrok med nya aktörer och få nya uppslag.

Derome är inte bara intresserade av nya samarbetspartners. Man hoppas också träffa framtida medarbetare på Trä & Teknik, avslöjar Anders:
– Vi är inne på en fantastisk tillväxtresa. I fjol anställde vi 300 nya kollegor och är nu 2 800 anställda i koncernen. Men vi behöver bli ännu fler. Och vi vet sedan tidigare att mässan är ett bra forum för att hitta ny kompetens.