Så bygger du väderskyddat: Layher visar innovativ lösning på Trä & Teknik

Per Hammar, teknisk chef på Layher AB, ser fram emot att visa lösningar för väderskyddat byggande på Trä & Teknik 2022.

Att bygga i trä är att bygga klimatsmart.
Extra klimatsmart blir det om du stänger ute regn och snö under den mest känsliga byggtiden.
Det ökar kanske totalkostnaden med en procent. I gengäld får du ett effektivt skydd mot fukt och mögel, säger Per Hammar, teknisk chef på Layher AB, som levererar väderskydd till alla typer av byggprojekt.

Layher-koncernen, med huvudkontor och egna fabriker i Tyskland, är världsledande inom system för byggnadsställningar och väderskydd. Företagets storsäljare är det innovativa väderskyddet Keder XL, en flexibel systemlösning av högsta kvalitet som uppfyller alla krav på belastningar av vind, regn och snö, även vid spännvidder på över 40 meter. Det innebär att man kan täcka alla möjliga geometrier, även ”omöjliga” byggnadskomplex som breder ut sig åt olika håll. Man erbjuder även fristående väderskydd och lösningar som inte stöttas från marken.

Ser växande behov
De tältliknande väderskydden blir en anslående syn i Layhers monter på Trä & Teknik, där företaget i år ställer ut för första gången och även håller ett seminarium kring väderskydd över träbyggnationer.
– Vi ser ett växande behov på marknaden nu när klimatmedvetandet ökat och byggandet i trä, inte minst KL-trä, blir alltmer storskaligt, säger Per Hammar, som medverkar på scenen tillsammans med projektingenjör Camilla Borghi.
– Eftersom trä är ett organiskt material påverkas det negativt av väta. Det är oerhört viktigt att fukt inte byggs in i träbyggnadsprojekt, de behöver ett tätt väderskydd redan från första spadtaget.

Att fuktsanera i efterhand, genom att vattendammsuga, fläkta ut, slipa eller blästra bort mögel och fuktfläckar, är en bedräglig metod menar han:
– Det kan se bra ut på ytan. Men problemet går djupare än så. Vattnet sugs in i minsta springor och kan med tiden orsaka enorma problem med fuktskador och mikrobiell påväxt, som kan utvecklas till svartmögel.
– Avstår man från väderskydd under byggperioden, trots att det med stor sannolikhet kommer att regna eller snöa, skapas problem – som sedan ska åtgärdas i efterhand. Det är självklart bättre att aldrig skapa problemet.

Layher Keder XL väderskyddar nyproduktion av hus i KL-trä. Foto: Layher AB

Fuktsäkerhet en hälsofråga
Vid alla byggnationer ställs hårda, och självklara, krav på hållfasthet och brandsäkerhet. Fuktsäkerhet talas det sällan lika mycket om.
– Den är också väldigt viktig, men är svårare att förstå eftersom det kan gå lång tid innan problemen visar sig, resonerar Per Hammar.
– Sjukt hus, sjuka barn. Du kan få astma, kanske gå mot en för tidig död. Ingen vill bo så. Eller för den delen vistas på ett dagis, en skola eller ett äldreboende där mögelsvamp och mikroorganismer lever och frodas.

Han hänvisar till rapporter från forskningsinstitutet RISE, som konstaterat att fukt som i tidiga faser inte är synlig för ögat ändå kan orsaka mikrobiologisk tillväxt. Det kan leda till mögelangrepp, till exempel under tapeter och golv. Även försäkringsbranschen har fått upp ögonen för problematiken. Gar-Bo, ledande inom byggrelaterade försäkringar, pläderar för metoden och erbjuder nu förmånliga premier för byggprojekt som väderskyddas.

Layher är för närvarande engagerade i ett antal större träbyggnadsprojekt i Sverige, bland annat hela bostadsområden i Norrköping och Arboga.
– Hus med trästommar blir också allt större. Tre, fyra och fem våningar är vanliga idag. Men även ännu högre, säger Per Hammar.
Att slippa fukt under byggprocessen gynnar även arbetsmiljön.
– Våra kunder och deras anställda säger ofta att det är som att jobba inomhus, frånsett värmen då. Men det är torrt och det är ljust.
En annan fördel med Keder XL-systemet är att det kan göras öppningsbart. Regnar det inte kan man enkelt öppna och med en kran lyfta in tunga eller skrymmande byggnadsdelar, till exempel takstolar.

Slipper obehagliga överraskningar
Per Hammar upplever att byggherrar med långsiktigt ansvar tenderar till att ta frågan kring väderskydd på större allvar än de med kortsiktiga ambitioner.
– Den som tänker kortsiktigt är mer benägen att chansa och ser väderskyddet som en onödig kostnad.
Några extrema summor handlar det ändå inte om: att väderskydda kostar normalt inte mer än en till två procent av byggnationens totalkostnad.
Vilket de långsiktiga byggherrarna – till exempel fastighetsbolag, kommuner, statliga beställare, med flera – som ofta själva äger och driftar, gärna betalar i utbyte mot en trygg förvaltning.
– Framförallt slipper de obehagliga överraskningar och omfattande renoveringar till följd av fuktskador. De kan ha en god ekonomisk planering för lång tid framåt, konstaterar Per.
– På Trä & Teknik ser vi fram emot att föra samtal med dessa grupper och förstås med företrädare för träindustrin och byggbranschen, inte minst småhusbyggare.

Fakta/Layher GmbH & Co
Etablerat: 1945
Huvudkontor: Güglingen-Eibensbach, Tyskland
Verksamhet: helägda dotterbolag i 42 länder på alla kontinenter
Medarbetare: 2 200 (koncernen), 30 (Sverige)
Omsättning: €813 miljoner
Produkter: ställningssystem, väderskydd, taklösningar, eventsystem