Effektiva flöden med modulära boenden

Anders Carlsson är Deromes hållbarhetschef samt även forsknings- och utvecklingschef på hussidan. På Trä & Teknik tar han, tillsammans med branschkollegor, plats på Wood Fusion-scenen för att prata om modularisering inom träbyggande. Och varför det både är effektivt och en av de lösningar som svarar på branschens utmaningar.

–  Jag kommer prata om våra byggsystem och tekniska plattformar som är basen i hela den verksamhet som bedrivs i husfabrikerna. De bygger också på en modularitet. Att det är sammansatt av olika komponenter som blir moduler och till sist byggnader. Att arbeta med uppstyrda tekniska plattformar och modularisering innebär en ökad kvalitet och vi har i tidigt skede av framtagandet av plattformen verifierat att det fungerar.

Att bygga bostäder med moduler är att effektivisera husbyggandet. Som leverantör kan man skapa en optimerad lagerhållning av relativt få produkter vilket möjliggör effektivare inköp av stora volymer med tillhörande transporter.

– Modulerna kommer sedan med en hög färdigställandegrad, ofta som färdiga volymer. Där jobbar vi hårt med att de ska se likadana ut för både teknikavdelningarna och produktionsenheterna. Genom hög grad av igenkänning och standardisering skapar man goda förutsättningar för en effektiv produktionsapparat i både projektering, produktion samt på byggplats.

Miljömässig och ekonomisk hållbarhet
Trämoduler skapar effektiva flöden med en låg andel spill. Någonting som bidrar till att framtagandet, och användandet av just moduler är ett hållbart sätt att nyttja resurser.

– Våra husfabriker ligger där träråvaran finns. Det blir ett lokalt producerat material som är cirkulärt och hållbart med låga klimatavtryck.

Förutom att moduler öppnar upp för en mer hållbar träindustri i ett miljömässigt perspektiv svarar de även på frågan om ekonomisk hållbarhet.
– Det är en produkt relativt många har råd att köpa. Vi vill visa att det går att skapa attraktiva och intressanta boenden med modulärt tänkande där inte bara fler har råd att bo, utan som även innebär bostäder med lågt klimatavtryck.

“Vi kan skapa stor variation på utformningen”
Anders hoppas att åhörarna vid Fusion Wood-scenen tar med sig att moduler inte behöver innebära tråkiga bostäder.

– Moduler kan lätt låta som att det blir tråkigt och fyrkantigt. Med våra tekniska plattformar kan vi skapa en stor variation på utformningen av huskroppen och i antalet våningar.

Modulärt byggande skapar möjligheter för såväl konsumenter som för framtidens byggnadssektor. Tack vare mindre spill, ekonomisk effektivitet och variation trots standard skapas en mer cirkulär industri som skapar attraktiva bostäder med låga klimatavtryck.

– Jag vill att publiken ska få en ökad förståelse för den här typen av industriellt byggande, avslutar Anders.