Framtiden för högt byggda hus med lättbalk är här

Framtiden ställer höga krav på byggandet i trä, såväl på dess klimatsmarthet som dess funktion och höjd. Tommy Persson är Forsknings- och utvecklingschef på Masonite Beams och är en av talarna på Trä & Teknik 2022. Där ska han, tillsammans med Anders Tengbom på Vernum Fastigheter, berätta om framtidens klimatsmarta och cirkulära trähus – och om världens högsta byggnad med lättbalk!

– På Masonite Beams är en av våra huvudprodukter vår egentillverkade lättbalk. En lättbalk som går att använda i byggnader upp till åtta våningar. Vi har nu paketerat våra lösningar i olika koncept utifrån vad du vill bygga. Exempelvis skola, kontor, villor eller flerfamiljshus. För att visa hur man kan hantera dessa olika konstruktioner med lättbalk, berättar tommy

Tre nyckelmetoder för ett cirkulärt byggande
Tommy och hans kollegor jobbar med utveckling av det cirkulära och hållbara byggandet av trähus. Något som innefattar många olika parametrar.
– Vi utvecklar vårt byggsystem med lättbalk. Och det innefattar allt ifrån att hitta bra akustiklösningar och brandsäkerhet till energi- och resurseffektivitet. Det finns en stor utmaning i att hitta vägar som ger de slutresultat vi behöver, vilket är att möta de höga krav som finns på marknaden och samtidigt bygga på ett sätt som lindrar mot de material- och energipriser som finns idag. Därför lägger vi mycket krut på just forskning och utveckling.

Cirkularitet är långt mer än bara ett hett ämne just nu utan en viktigt faktor för att skapa en mer hållbar framtid. Det är även något som Masonite Beams jobbar mycket med. Och för att möjliggöra cirkulära byggnader har de tagit fram tre stycken nyckelmetoder.
– Våra tre nyckelmetoder innefattar; flexibilitet, återbruk och återvinning. Det innebär att vi skapat byggsystem som innefattar flexibla lösningar. Alltså, om behoven för ett flerfamiljshus förändras över tid ska man enkelt kunna förändra byggnaden. Återbruk innebär att vi skapar lösningar för hur man sätter ihop huset där man enkelt kan demontera och sedan montera husen igen. Och sist men inte minst att man ska kunna återvinna huset genom återanvändning av till exempel fönster, isolering eller träreglar.

Världens högsta byggnad med lättbalk
På scenen har Tommy med sig Anders Tengbom som är innovationschef på Vernum Fastigheter. Anders tar vid efter Tommy för att berätta om världens högsta byggnad med lättbalk – S:t Ilian i Enköping, som projekterats och byggts av Grönbo och Vernum Fastigheter.
– S:t Ilian är baserat på vårt byggsystem med lättbalk och är ett strålande exempel på vad byggande med lättbalk faktiskt kan åstadkomma. Huset är åtta våningar högt och ska hushålla hela 34 boende. På Trä och Teknik kommer Anders att ta vid för att prata mer om vad han ser för värden och möjligheter i den här typen av byggsystem. Han kommer även att exemplifiera med fler case från verkligheten. Framtidens hållbara byggande är redan här, avslutar Tommy.