Hållbarhet är konkurrenskraft

Byggandet i trä är spelar en viktig roll i det svenska hållbarhetsarbetet och inte minst för den svenska konkurrenskraften. David Johnsson är vd på TMF (Trä- och möbelföretagen) och har jobbat med hållbarhetsfrågor i många år. David tar plats på Bygga i trä-scenen tillsammans med Svenskt Trä för att prata om hur vi ska öka hållbarheten inom svensk möbelproduktion.

– Trä är det enda förnybara byggmaterialet och har därför en enorm roll för hållbarhet inom byggsektorn. Vi jobbar därför mycket för att öka användningen av trä inom byggandet, och även inom  möbelindustrin. På Trä och Teknik vill jag, tillsammans med Svenskt Trä, belysa värdet av av ökad hållbarhet i sin produktion, säger David.

Ett projekt med fokus på lokala råvaror

Projektet som TMF har startat tillsammans med Svenskt Trä syftar till att öka alla aspekter av hållbarhet inom möbelproduktionen.

– Råvaran är såklart en stor del av det hela. Vi vill uppmuntra till att använda sig av lokalt sourcat möbelvirke. Det innebär att man kan utforska andra träslag och använda fler delar av trädet som man kanske inte gjort tidigare. Men det innefattar också att skapa möjlighet för demonterbarhet och cirkularitet. Där jobbar vi mycket med att det ska ställas vettiga kvar i offentliga upphandlingar. I projektet skapar vi mötesplatser men vi jobbar också för att få producenter att se nya möjligheter. I slutändan handlar det, för oss, om att skapa bättre affärsmöjligheter för våra medlemmar.

David målar upp ett exempel och berättar om behovet av att använda lövskogen i Sverige i större utsträckning.

– Här finns det en utmaning för producenterna. Det finns väldigt få lövträdssågar i Sverige och de som finns är inte lika organiserade som sågverken för barrträd. Det finns därmed dålig kunskap om vilka lövrädssågar som finns och var de finns. Det försvårar för möbelproducenterna att möta dem och därför utforska vilken svensk lövskogsråvara man kan använda i större utsträckning. Därför vill vi skapa gemensamma knutpunkter där aktörerna kan mötas.

“Vi måste belysa att hållbarhetsarbete är en kommersiell möjlighet”

TMF:s mål är, som David nämner, att skapa bättre affärsmöjligheter för sina medlemmar. Han menar att hållbarhetsarbetet innebär starkare konkurrenskraft.

– Många svenska möbelföretag är redan världsledande i hållbarhetsarbetet, och vi har ju råvaran lokalt hos oss. Därför är det även logiskt att vi ska satsa på att bli ledande när det gäller produktion med lokal råvara. Det betyder ju också en minskad känslighet för externa störningar som pandemier, krig och beroenden av långa leverantörskedjor. Det finns en enorm potential för det inom svensk möbelproduktion. Vi måste därför belysa att hållbarhetsarbete är en kommersiell möjlighet som ökar bolagens konkurrenskraft.

De flesta av TMF:s medlemmar har 10 anställda eller färre och David menar att detta projekt är betydande för just den gruppen.

– Det är inte svårt för enorma företag att bedriva sitt hållbarhetsarbete, men för mindre företag finns inte samma förutsättningar. Just därför är det här projektet så viktigt. Att vi skapar mötesplatser och visar de möjligheter som finns tillgängliga. Trä och Teknik är ett bra exempel på en sådan mötesplats och jag hoppas att vi lyckas informera och inspirera företagen att blicka framåt mot hållbarhet och cirkularitet, och vad det faktiskt innebär för deras konkurrenskraft, avslutar David.

Fotograf: Juliana Fälldin