"Råvarubristen hotar tillväxten"

Bristen på råvaror till träindustrin blir alltmer kännbar.
– Det är ett tufft läge och något vi kämpar med dagligen, säger Andreas Ohlsson på nybildade Sonsa Business AB, Sveriges ledande oberoende trävarugrossist, som presenterar sig på Trä & Teknik.

Efter förvärv och avyttringar av företag bildades 1 februari i år Sonsa Business AB ur före detta Svenska Trävarugruppen. Sonsab står för source and sales business och visionen är att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och tjänster. Koncernen omfattar idag fyra verksamheter: Fredricsons Trä AB (massivträ, skivmaterial, limträ, LVL, m m), Wiwood AB (formatsågar, limträ, LVL, m m), Direktlaminat AB (laminat, skivmaterial, komponenter för möbelindustrin, m m) och Mivall Byggross AB (återförsäljare till byggvaruhandeln). Tillväxten är mycket stark. Men det breda utbudet av material och förädling förutsätter också en god tillgång på träråvara.
– I dagsläget är det tillgången kontra efterfrågan på råmaterial som är vår stora utmaning, säger Andreas Ohlsson, marknadskoordinator på Sonsab.
– Tillgången på vissa råvaror började strypas under pandemin och har förvärrats av det nuvarande omvärldsläget, med kriget i Ukraina.

Samtidigt ser han stora möjligheter framöver:
– Efterfrågan ökar stadigt, det byggs mer och mer i trä. Att bygga klimatsmart har aldrig varit mer aktuellt än idag. Och då är trä det perfekta materialet.

Sonsab satsar stort på årets Trä & Teknik, där man ställer ut i två montrar.
– Det ska bli jättespännande! Vi ser fram emot att äntligen få komma ut på en mässa igen, möta våra kunder och visa upp vårt breda sortiment.