Så går det för träbranschen

22 August / 2022

Skogsindustriernas marknadsanalytiker Christian Nielsen tar plats på Trä & Teknik 2022 för att prata om hur det går för träbranschen. Christian fokuserar i sitt arbete på att bevaka den internationella trävarumarknaden och ska under sina sessioner på Trä & Teknik dela med sig av insikter och spaningar kring marknadens tillstånd och framtid.

– Ett stort mål för mig i mitt arbete är att öka transparensen om vad som sker på trävarumarknaden och varför saker och ting ser ut som de gör. Och det ska jag även göra på Trä och Teknik. Jag hoppas kunna ge en trygghet i varför marknaden har utvecklats som den gjort och att det finns anledningar till det. Jag vill också ge större trygghet i hur marknaden kan tänka sig att utvecklas framåt. Så att de som lyssnar på mig har informationen de behöver för att agera internationellt i framtiden, säger Christian.

“Här finns en långsiktigt påverkan som är mer allvarlig än den kortsiktiga”

Trävarumarknaden, likt de flesta andra marknader, påverkades av pandemin men på ett lite annorlunda sätt.

– Vi såg under pandemin en marknad som blev superhet. Det uppstod en stark efterfrågan samtidigt som vi upplevde ett minskat utbud. Den kombinationen drev upp priserna ordentligt. Till slut blev alla lager längs hela värdekedjan tomma och konkurrensen drevs på kraftigt men tillfälligt under pandemin. Senare har vi kunnat se en marknad som mattats av lite och det finns anledningar till det som jag kommer att prata om på mässan. Jag vill belysa effekterna och hur det påverkar, inte bara det närmaste året utan de närmaste fem till tio åren. Här finns nämligen en långsiktigt påverkan som är mer allvarlig än den kortsiktiga.

Efter pandemin ser Christian en global trävarumarknad som är osäker. Den geopolitiska utvecklingen försvårar utgångsläget och det blir svårare att hitta utbud som kan möta efterfrågan.

– Det kommer att bli en tajtare balans på trävarumarknaden, kraftigare svängningar och utvecklingar när efterfrågan förändras. Vi behöver därför titta på hur trävarumarknaden kommer att behöva fungera internationellt framöver. Vi ser till exempel ett stort intresse för svenska trävaror, produkter och de svenska skogarna. Nu har vi kommit ikapp det underskottet som fanns under pandemin och prisnivån har stabiliserats. Men framåt kommer utvecklingen av efterfrågan att ha stor påverkan och det ska jag prata om på Trä och Teknik. Jag hoppas på och ser fram emot många goda dialoger där, avslutar Christian.

Fotograf: Björn Lejon