Sustainability Circle sköter Kunskapsbaren på Trä & Teknik: "Vad får det lov att vara?"

Tankesmedjan Sustainability Circle, som samlar tungviktarna inom svensk industri, är i år med för första gången på Trä och Teknik 2022: Dels på ett scenprogram, där medlemsföretag lyfter fram verkliga case, dels i en kunskapsbar, där besökarna serveras kaffe och goda råd.
Vår ledstjärna är industriell hållbarhet, säger Henric Widén, VD.

Sustainability Circle bildades 2010 med syftet att lyfta fram underhåll som en resurs i arbetet med industriell hållbarhet. Idag har man ett 50-tal medlemmar, bland dem Holmen, AstraZeneca, Ovako, SCA, SKF och Volvo Powertrain.
– Men vi samlar aktörer från en rad områden, allt från akademi till kraftbolag, trafikbolag och myndigheter, säger Henric Widén, VD för Sustainability Circle.
Som exempel nämner han Chalmers och Luleå Tekniska Universitet, E.ON, Fortum, OKG, Svenska Kraftnät, Trafikverket och Öresundsbron.
– Gemensamt för alla våra medlemmar är att de vet att vi bara kan nå en hållbar utveckling om vi använder de resurser vi redan har på ett bättre sätt.
– Det handlar om att se till att produktionen går när den ska, att den inte producerar dålig kvalitet och inga onödiga utsläpp eller onödigt avfall.

Just erfarenheter från olika förbättringsprojekt och teknikförbättringar lyfts fram i det scenprogram Sustainability Circle kommer med till Trä- och teknikmässan. Fyra medlemsföretag berättar om förbättringar av verksamheten, utifrån olika aspekter, till exempel digitalisering och hållbarhet och presenterar ett eget case var sin dag. Dessutom håller Sustainability Circles grundare Ekonomie Dr, Anders Källström en spaning om hur Framtidens stad påverkas av den nya tekniken.

I anslutning till Bygga i trä scenen, bemannar tankesmedjan under mässans gång en kunskapsbar där Sustainability Circle bjuder på kaffe.
– Vi kommer att ha experter från vårt nätverk på plats. De täcker in en rad olika kompetenser och jag vågar nästan utlova att vi kan svara på alla frågor och funderingar, runt Hållbar produktion, oavsett vilka idéer, problem eller utmaningar det gäller, säger Henric Widén.

Mässans teman är Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet och cirkulära lösningar samt Det nya samhällsbyggandet i trä.
– I nätverket Sustainability Circle jobbar vi hela tiden konkret med de fyra första och ser den femte som en konsekvens av det vi gör, säger Henric som berättar vidare att:

  • Hållbarhet är helt enkelt skälet till att Sustainability Circle startade för 10 år sedan.
  • Kompetensförsörjningen är en utmaning för alla industrier, man måste motivera unga att söka våra spännande jobb och vi som redan är i branschen måste vidareutveckla oss så att vi lär oss också de nya verktygen.
  • Cirkularitet, där brukar vi säga att ett effektivt underhåll förlänger och förbättrar användningsfasen och är i många fall det allra viktigaste för miljöpåverkan. Att våra prylar håller och kan användas effektivt länge. Dessutom brukar vi tala om Upcycling – förmågan att till och med förbättra funktion och effektivitet i varje cykel.

– Vi definierar oss som teknikpositiva och är övertygade om att tekniken också kräver och möjliggör förändringar i våra samhällen, våra sätt att arbeta och våra sätt att bo. Över en fika i Kunskapsbaren resonerar jag gärna vidare med var och en som är nyfiken, avslutar Henric.