"Vi vill diskutera kompetensfrågan"

8 August / 2022

Träbyggandet skjuter i höjden. Men kunnandet hänger inte alltid med.
– Det är viktigt att vi löser kompetensförsörjningen bland alla de nya aktörerna, säger Marcus Bolander på Martinsons Byggsystem, som vill ta upp frågan på årets Trä & Teknik.

Martinsons sätter stort fokus på hållbarhet och erbjuder flexibla stomsystem för lätta och smarta påbyggnader i limträ och KL-trä.
– Året har börjat fantastiskt bra för oss. Vi har aldrig upplevt ett sådant stort intresse för träbyggande – efterfrågan på våra stommar i trä är rekordstor, säger Marcus Bolander.
Han framhåller att Martinsons, som är en del av Holmen, har en stark egen värdekedja genom att man äger skogsbeståndet, sågverken, förädlingen och dessutom har egna konstruktörer, projektledare och montageledare.
– Att kunna hantera hela kedjan ger oss både trygghet och kontroll, kopplat till produktion och hållbarhet.

På samma gång ser han en utmaning i att kunna möta den stora efterfrågan.
– Vi ser att många nya aktörer kommer in, vilket också innebär att behoven av kunskap av att bygga i trä måste tillgodoses. Både då det gäller konstruktion och handhavande i byggprocesser.
På Trä & Teknik ser Marcus fram emot att möta fastighetsutvecklare, entreprenörer och byggföretag som nu bestämt sig för att börja bygga i trä.
– Det ska bli väldigt kul att träffa dem och ta del av deras frågeställningar.
– Vi hoppas på många givande samtal kring hur man kan öka kompetensen i branschen på mässan. Samtidigt vill vi visa att vi kan vara en partner för att skapa trygghet i processen.