Effektiv träproduktion

Industri 4.0, Internet of Things och molntjänster skapar möjligheter för affärsverksamheten och medarbetarna som aldrig förr. Detta innebär att tekniken som används behöver uppdateras och anpassas efter dessa möjligheter. Hur industrin kan effektiviseras via digitalisering och automation diskuteras bland annat på detta seminariespår. Detta presenteras på Wood Fusion-scenen, som passar dig som arbetar inom produktion, möbelindustrin, snickeri etc. För att hitta program filtrera på Teknikscenen och Woodfusion.

Tryck här för att se seminariespåret Effektiv träproduktion