Bygga i trä

Det här är området för dig som vill designa, bygga och konstruera i ett flexibelt och klimatsmart material. Fokus ligger på byggnation, konstruktion, arkitektur och industriellt byggande i trä.

Användningen av trä inom byggindustrin ökar och trä har stora fördelar både när det gäller klimatpåverkan och ekonomi. Här diskuteras framtidens hållbara och effektiva byggande och hur man arbetar med de globala målen, Agenda 2030. Du får också ta del av kommunala planer och strategier för hållbarhet där trä är en del av lösningen.

Här kan du hitta nya affärsmöjligheter i kommande byggprojekt och inspireras av de senaste och mest spektakulära och smarta träbyggnaderna. I seminarieprogrammet presenteras bland annat ett av världens högsta trähus, som invigs 2021, och hur man kan göra påbyggnader i trä på befintliga betonghus.

Bygga i Trä visar upp alla de positiva möjligheter som byggmaterialet trä ger!

Scenprogrammet är skapat i samarbete med branschexperter, en av våra huvudpartner Svenskt Trä, vår innovationspartner RISE samt Trästad och TränätverkA.