Klimathotet får träindustrin att växa

Trä är ett klimatsmart, förnybart och koldioxidneutralt material. Svensk träindustri kommer framöver gemensamt att driva frågor inom Agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation. Initiativtagare till samarbetet är Trä & Teknik som också blir en plattform där beslutsfattare och aktörer samlas över branschgränserna med ett gemensamt mål – att öka kännedomen om materialets möjligheter och klimatfördelar. Agenda 2030 är därför ett självklart huvudtema för nästa upplaga av Trä & Teknik och hållbarhetsfrågorna kommer att gå som en röd tråd genom mötesplatsens alla områden. Förhoppningen är att det ska öppna upp för nya affärsmöjligheter som får hela träindustrin att växa.