Nyckeln till en indexerad och digitaliserad sågverksindustri

– ett livesänt event om ökad lönsamhet genom vetskap

– ett livesänt event om ökad lönsamhet genom vetskap

Välkommen

Nexum

Under eventet lanseras produktnyheten NEXUM som kommer att förändra och utveckla träindustrin. DigiWood står bakom produkten som tagits fram i nära samarbete med Moelven och RISE.

Den 25 november får du kunskap om hur ett index kan hjälpa dig att nå högre effektivitet, öka såväl värde- som volymsutbyte och därmed ge en ökad lönsamhet i din affärsverksamhet. Eventet riktar sig till dig som är verksam inom alla delar av trämekanisk industri i Norden.

KOSTNADSFRITT • 25 NOVEMBER • KL. 9:00-12:00  

Anmäl dig kostnadsfritt till eventet här


Om eventet

Hur kan indexering påverka lönsamheten i en hel bransch?

Ett index består av relationer mellan flera olika mätningar samt kommunikationer mellan befintliga system i en ordnad och utvecklad process. Det kan besvara relevanta frågor i hela värdekedjan vilket förbättrar både processen och utfallet – frågor som tidigare har varit omöjliga att besvara.

NEXUM är en helt nyutvecklad mjukvaruplattform för indexering och integration av data, kompletterat med kommunikationsmoduler och tillhörande tjänstepaket. DigiWood utvecklar och förvaltar produkten NEXUM i nära samarbete med Moelven som kommer att genomföra de tre första installationerna inom en nära framtid.

Metoden att indexera en sågverksindustri är något helt nytt och kommer att förändra, förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta på sågverk. Inte en revolution, snarare en evolution då grundtanken är att nyttja redan befintliga investeringar på ett intelligentare sätt.

Anslut till eventet

Under livesändningen

Under livesändningen kommer du att bli guidad genom hela processen. Du kommer att få ta del av erfarenheter från fem års forskning och utveckling, samt pågående installationer, med möjlighet att ställa frågor direkt till talarna i studion. Efter eventets slut kommer du att ha med dig handfasta exempel på vad den här produktlanseringen kan ge dig. Hur du kan uppnå en högre effektivitet, kvalitet och därmed ökad lönsamhet i din produktion genom att installera NEXUM. Tillsammans har vi påbörjat något som vi tror kommer vara en evolution av hela vår bransch.

Om NEXUM

Nexums grundidé är att på ett enkelt sätt ge svar på verksamhets- och utvecklingskritiska frågor, baserat på definierade samband och resultat från olika redan installerade system. Att på ett enkelt sätt utan att vara leverantörsbunden ge användaren och medarbetaren svar på de relevanta frågor och samband som för verksamheten framåt. ​En av de starkast lysande ledstjärnorna för NEXUM är just att vara leverantörsoberoende. Genom att utveckla kommunikationsmoduler för varje relevant system, skapar man istället en möjlighet till kommunikation mellan system och mätare från olika leverantörer. Digiwood står bakom utvecklingen av mjukvaran och Moelven medverkar för att kunna visa praktiska exempel på den kundnytta som NEXUM innebär. Att vara en totalt leverantörsoberoende produkt präglar även Moelvens förhållningssätt till sin medverkan, inte minst för att upprätthålla en viktig konkurrens på marknaden.​

En ytterligare viktig partner i projektet är RISE, som aktivt har deltagit och till viss del drivit utvecklingen mot dagens lanserade koncept. RISE har bidragit genom att ha ett helhetsperspektiv på industrins utveckling i stort. Med hjälp av historik från tidigare genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt samt medverkan i NEXUM kan de ge en opartisk bild av hur användandet/återanvändandet av data från befintliga system kommer att utveckla både lönsamhet och avancerad produktionsstyrning för hela industrin. ​

Status och planer kommer öppet att redovisas samtidigt som vi genom att kika in i pågående installationer kommer att ge praktiska exempel på den kundnytta NEXUM innebär. Först ut i en serie av tre installationer är Moelven Notnäs AB där driftsstart är planerat till julen 2020.

Moelven accelererar mot en digitaliserad sågverksindustri

– tar hjälp av Digiwood AB och RISE

 

Under de senaste åren har Moelven haft målet inställt på att öka digitaliseringen i sin sågverksindustri, ett projekt som inleddes 2016 och som nu lett till verklighet inom det som benämnts “Det Digitala Sågverket”. Helt nya metoder för att tillgängliggöra nyttan av digitalisering kommer att presenteras.

Program

09.00
Välkomna
Moderator Peter Holmstedt hälsar välkommen.
Peter, som tidigare arbetat som koncernchef för RISE samt vice rektor för KTH, har deltagit i styrgruppen för projektet gällande Nexum.

09:10
Produktlansering NEXUM:
Industrievoultion – ökad lönsamhet genom vetskap 

DigiWood – få insyn i hela processen från stock till slutprodukt. Indexering fyller i de kunskapsluckor du saknar och ger dig möjlighet att justera bristerna som tidigare varit okända. Resultatet: höjd produktkvalitet, större volymer i högre priskategorier, mindre fel och därmed färre returer från kunder, mindre kassation, ökad produktivitet och minskad energiförbrukning. Detta tillsammans ger ökad lönsamhet. 

09:40
Indexering i praktiken
Moelven – varför valde vi indexering som teknikplattform?

10:00
Paus

10:10
Det digitala sågverket – med ABB som möjliggörare
Julia Nielsen, Mikael Rudin, Martin Björnmalm
ABB, Industrial Automation

10:30
Mätteknik – ökad lönsamhet genom vetenskap
RISE – forskning, innovation, träteknisk kompetens, mätteknik och verifieringspartner.

10:50
Indexering från ord till handling
– ett skarpt installationscase från Notnäs

Notnäs – ett exempel på hur leverantörer av sågverkssystem samverkar utifrån indexerad data.

11:10
Paneldiskussion
En öppen redovisning av vägen mot den första fullskaliga installationen av Nexum – både med- och motgång. Samt diskussioner om framtida lösningar, så som utökad användning av AI ur ett innovativt perspektiv.

11:30
Frågestund
Möjlighet att ställa frågor.