Banbrytande höghusarkitekt till Trä & Teknik

Londonbaserade arkitekten Kevin Flanagan har genom sin karriär ritat ett flertal banbrytande höghus, nu vill han ta nästa steg och bygga i trä.

Kevin Flanagan insåg tidigt i sin arkitektkarriär att det var de riktigt höga husen som intresserade honom mest. Karriären tog sin start i New York och Flanagan har blivit känd för sin förmåga att ständigt lyckas kommunicera en lättläst idé med tydliga former genom sina skyhöga byggnader som syns på flera kilometers håll.

Idag är Flanagan partner i arkitektfirman PLP Architecture i London och har under sin 30 år långa karriär som arkitekt skapat flertalet prisbelönade byggnader i flera av världens metropoler. Nu vill Flanagan dock byta bana och börja bygga i trä. Än så länge har Flanagan ritat tre skyskrapor i massivträ, Oakwood Timber Tower 1, 2 och 3. Tower 1 var tänkt för en tomt i London.
”Vi föreställde oss en dryga 300 meter hög skyskrapa, Londons högsta, huvudsakligen konstruerad i trä. Materialet skulle ha hämtats från miljöcertifierade skogar i Europa, på bara två timmar hade skogarna kunnat producera allt det virke vi behövde.”

Förutom skyskrapan fanns det även planer för påbyggnader på de kringliggande taken, en lösning som hade möjliggjorts av träets vikt.
”Korslaminerat trä är ett lätt material. Det kan adderas till befintliga strukturer, förtäta och skapa stadsliv, utan att åsamka ursprungsbyggnaden skada, något som nu sker allt mer i Europas tätbefolkade storstäder”, förklarar Flanagan. ”Bygger du lätt kan du också bygga högt”.

Tower 2 var sedan tänkt att byggas i Holland men inte heller detta projekt fick lämna planeringsstadiet. Nu fäster Flanagan istället sina förhoppningar på Tower 3, denna gång i samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Tornet ska vara beläget i Holland och nå en höjd på 130 meter med 35 våningar.

Flanagans firma ligger inte bara i framkant vad det gäller att bygga miljömedvetna strukturer utan lägger även stor vikt på hela byggnadens miljötänk.
”Vårt kanske mest omskrivna projekt är The Edge, finansrådgivarna Deloittes huvudkontor i Amsterdam”, säger han. ”Det är den grönaste kontorsbyggnaden i världen och nästan helt självförsörjande på el och vatten”.

Med sin banbrytande design och innovativa idéer bidrar Flanagan till träindustrins utveckling och en hållbar framtid inom byggbranschen.