Design utmanar teknik när ICS kommer till Trä & Teknik

”För dyrt eller för svårt” sätter ofta käppar i hjulen för formgivarens kreativitet. När idéerna når produktionen ska de ofta skalas av och bli renare och enklare.
– Nu finns så mycket ny teknik att det är dags att ge formgivarna fria händer, säger Anna Rosenqvist, ny vd för Interior Cluster Sweden, som kommer till Trä & Teknik, 28-31 augusti, med sex produktionstekniska utmaningar och en fåtölj. 

Interior Cluster Sweden eller ”Det svenska möbelklustret” bildades 2015 och samlar den svenska möbelbranschen i en organisation.
– Istället för att varje kommun fokuserar på sig själv vill vi samla ihop hela den svenska möbelindustrin och klustra den, säger Anna Rosenqvist, som är ny vd på ICS sedan februari.
Hon menar att industrin mår bättre av att kroka arm och arbeta tillsammans för att bli kända på en internationell marknad.
– Många företag går bra i dag och har mycket att göra, det känns fantastiskt, men hur ser det ut om fem år?

Tre fjärdedelar av möbelindustrin har sin geografiska belägenhet i och runt Småland. Klustertanken är inte ny utan liknande satsningar finns i flera länder. Redan finns etablerade samarbeten med kluster i Danmark, Norge, Finland och Italien.
– Vi kan tycka att andra kulturer är exotiska, men faktum är att i stora delar av världen är Sverige exotiskt.

ICS kommer till Trä & Teknik med tre aktiviteter. En ny fåtölj ritad av Dan Ihreborn som överkommit inte mindre än sex stycken produktionssvårigheter. ICS kommer även att bygga en seminariescen tillsammans med Svenska Mässan med ett antal seminarier för kunskapsspridning. Slutligen kommer ICS att anordna en helt ny tävling tillsammans med Innovation Square. Tävlingen är öppen för svenska formgivare, som inbjuds att delta med driven design som kräver innovativa lösningar för att kunna produceras.
– Efter en första selektering kommer projektet Innovation Square att matcha och stötta de formgivare och möbelproducenter som vill arbeta tillsammans över gränserna.
Under 2019 kommer också flera workshops att arrangeras för att utmana tankarna kring vad som är möjligt.
Tävlingen kommer att ha en erfaren jury med internationell förankring och resultaten av tävlingen kommer att visas upp under 2020 och få spridning både nationellt och internationellt.

ICS medverkar på tre mässor i Sverige. Trä & Teknik i Göteborg, Möbelmässan i Stockholm och Underleverantörsmässan i Jönköping. Anna tycker att mässorna kompletterar varandra på ett bra sätt. I Stockholm ställer möbelproducenterna ut, i Jönköping underleverantörerna.
– I Göteborg handlar det om trä och teknik. Trä är svenskt och skandinaviskt och mycket handlar om trä inom möbelindustrin. Dessutom finns en hel hall som är sågverk och en annan hall som är tillverkningsmaskiner.