Ett torg fyllt av idéer och innovationer

Stolen av Dan Ihreborn

Innovation Square för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag och kravställare i form av internationella arkitekter och det offentliga, liksom världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material. Det är stora områden att knyta samman, men behövligt när man ska öka svensk innovationshöjd och konkurrenskraft. Till mässan utlyser man en rykande färsk tävling:
”Fåtöljen”, där ny möbelteknik möter fin form.

Tävlingen görs ihop med Interior Cluster Sweden och en prototyp är framtagen av den småländska formgivaren Dan Ihreborn i samarbete med Stolab i Smålandsstenar. Med sin produktionstekniskt avancerade formgivning är den ett exempel på rejält nytänkande där man visar att allt är möjligt när formgivaren, maskintillverkaren och producenten löser problemen tillsammans. Vi frågade Erik Valvring, projektledare på Innovation Square och Innovationsledare på Science Park Borås, om bakgrunden till tävlingen. Sveriges möbelproducenter behöver höja innovationstakten och det här är ett sätt att trigga dem till att tänka nytt. Vi vill helt enkelt visa vad som går att göra med den moderna teknik som finns. Det är ofta som möbelproducenten styr formgivningen med sin traditionella teknik. Här kan man lära av den textila modebranschens experimenterande. Samtidigt har mycket hänt i möbelbranschen den senaste tiden och vissa möbelföretag börjar öppna upp sig för nytänkande. När den innovativa vändpunkten väl sker så kommer det därför att gå fort, inte minst när det gäller cirkulär ekonomi och hållbarhet. Det är en förändring på gång och vi står inför ett paradigmskifte.

Hållbarhet är en fråga om att vinna eller försvinna. Vår tanke är att det är formgivarna som är nyckeln, de kan vara en motor för förändringsarbetet. Så därför vill vi utmana dem tillsammans med producenterna för att hitta andra sätt att se på formgivning och produktion kopplat till hållbarhet. Med tävlingen hoppas vi självklart att få många svenska formgivare som deltar med idéer om formgivning som kräver innovativa lösningar för att kunna produceras. Själva tävlingen pågår under två år. Under 2019 blir det sedan ett antal kreativa workshops med delresultat som därefter kommer att visas upp under 2020. Juryn kommer att ha deltagare från olika länder vilket gör att tävlingen kommer att få stor spridning även internationellt. Det ökar chanserna väsentligt att placera Sverige riktigt högt på den internationella arenan när det gäller möbelformgivning.