Industriellt byggande - rationellt med stora möjligheter

Fördelarna med industriellt byggande är flera. Bland annat är det ett sätt att bygga staden på landet. Dessutom går det att effektivisera och få byggandet mycket mer välplanerat än vad det är idag. Sist men inte minst råder det ett växande bostadsbehov i Sverige – ett berg som vi bara skjuter framför oss och som vi måste ta itu med, menar Helena Lidelöw, konstruktionschef på Lindbäcks bygg.

Det är många som förknippar industriellt byggande med likformigt och tråkigt – ett förlegat synsätt som är i behov av uppdatering.
– Idag handlar industriellt byggande om kundanpassning och skapar utmärkta möjligheter för arkitekter att arbeta inom ramarna för byggsystemet, konstaterar Helena Lidelöw.

Med industriellt byggande skapas arbetstillfällen med avancerade arbetsuppgifter för människor som inte bor i storstadsområden. Helena Lidelöw pratar om ett Hela-Sverige-ska-leva-perspektiv.
– Dessutom ser vi att byggkostnaderna ökar konstant. Sverige har Europas högsta byggkostnader och det måste vi göra något åt, förklarar hon.
– Vi måste dessutom bygga snabbare än vad vi gör – för tre år sedan var det 70 000 bostäder per år som behövdes byggas. Nu är det 80 000. Detta är ett problem vi måste adressera och vi måste göra det snabbt för att det inte ska växa ännu mer.

Ur en miljöaspekt är industriellt byggande tacksamt. Det förekommer exempelvis avsevärt mindre spill eftersom att allt material förbeställs.
– Vi vet exakt vad vi ska ha för material och detta tas sedan hand om på ett rationellt sätt, understryker Helena Lidelöw.

En stor trend som råder just nu, där industriellt byggande har en betydande roll, är social hållbarhet inom bostadsbyggandet.
– Det talas mer och mer om hur exempelvis det kvarteret som byggs upp ska kunna bli självförsörjande. Eller hur vi ska kunna hjälpa familjer att få en bra balans mellan fritid och arbete genom sin bostadssituation. Här jobbar vi med att samverka med smarta lösningar som till exempel att integrera bilpooler i bostadslösningar.
– Detta tänk kring social hållbarhet är vi precis bara i början av och det är något som kommer att spela in mer och mer i bostadsbyggandet framöver, avslutar Helena Lidelöw.

Helena Lidelöw