Intervju med Träcentrum

Hur arbetar ni för ett högre miljöansvarstagande inom er bransch?

Anläggningen där vi har vår verksamhet är idag drygt 13 000 kvadratmeter. Hela anläggningen är en mönster- och referensanläggning för den trärelaterade industrin när det gäller såväl inre som yttre miljö, belysning, hantering av spån och damm, ventilation m.m.

Träcentrum arbetar med olika projekt, uppdrag och utbildningar för att främja utvecklingen i träbranschen. Att vidareförädla träråvaran och att verka för att denna skall användas på ett så miljömässigt riktigt sätt som möjligt är vår största ledstjärna.

Hållbarhets- och miljötänkandet är en central del i alla våra uppdrag, såväl som i utbildningarna. Rent konkret kan det handla om att tillsammans med enskilda företag titta på hur de bättre kan jobba med hållbarhets- och miljöfrågor för att uppnå effektivitets- och konkurrensfördelar.  I detta arbete ingår att koppla samman företagen med experter och myndigheter inom aktuellt område.

Vad anser ni att Trä & Teknik bidrar med för svensk träindustri?

Trä & Teknik är en bra mötesplats och ett bra tillfälle för svensk träindustri att mötas, visa upp produkter och verksamhet samt ta del av nyheter och den senaste tekniken.

Vad ser ni mest fram emot inför årets mässa?

Att inspireras av ny teknik och nyheter, och att träffa branschkollegor.