"Trä är ett fantastiskt material"

Trä som substrat för solceller att montera som paneler på tak. Eller varför inte använda trä som ett filtermaterial för att exempelvis separera olja från vatten. På Wallenberg Wood Science Center (WWSC) handlar det om att hitta helt nya användningsområden för trä.
– Det finns ingen satsning på träforskning som är lika stor som den här, förklarar Lars Berglund, föreståndare på WWSC.

Forskningscentrat som från och med nästa år kommer att ha tre huvuduniversitet – KTH, Chalmers och Linköpings Universitet – startades 2009. Den finansiella grunden utgjordes av en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som då gick in med 120 miljoner kronor. Från nästa år ligger budgeten på ungefär 70 miljoner kronor om året, med bidrag från universiteten och från industrin.
– Stiftelsens utgångspunkt var att det skogsindustriella området är mycket viktigt för Sverige och därför behövs det en långsiktig satsning på forskning för att stödja det, säger Lars Berglund.
– Dels handlar det om konkurrenskraftig forskning på högsta internationella nivå, dels är det ett långsiktigt mål att utbilda forskare för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

WWSC är unikt och är det största forskningscentrat i sitt slag i världen. Här finns både forskare från Sverige och från övriga världen och man jobbar långsiktigt med fokus på avancerade material och nya användningsområden för trä. Bland annat har forskare på WWSC tagit fram så kallat transparent trä.
– Paradigmen när man jobbar med trä är ofta att det ska vara enkla verktyg och enkla metoder. Men, ska man lyckas framställa helt nya trämaterial måste man också använda avancerade moderna forskningsverk-tyg. Därför fokuserar vi på nanoteknik för trä, berättar Lars Berglund.
– Motivet är att trä är ett fantastiskt material från förnyelsebar råvara och det finns enorma möjligheter att framställa helt nya miljövänliga material från trä.

Här letas det ständigt efter nya funktioner för trä. En funktion som just nu är intressant är att använda trä som belysningspaneler, det vill säga att integrera en belysningsfunktion i trämaterialet som sedan kan användas som innertak när man bygger hus.
– Man kan säga att sammanhållande handlar det om att det ska vara mer avancerade trästrukturer än vad vi använder idag, som kombinerar lastbärande förmåga med nya funktioner, avslutar Lars Berglund.