Träindustrin har en enorm potential!

Stefan Sundqvist, affärsansvarig på Trä & TeknikByggmaterialet trä kan med fördel ersätta betong och stål. Nästan allt som idag görs av fossila råvaror kan ersättas av skogsråvara. Det ger sammantaget oändligt långsiktiga möjligheter för Sveriges träindustri. Framtiden växer i skogen!

På årets Trä & Teknik speglar vi hela värdekedjan: från skogsodling och sågverk till industriellt byggande i trä, möbelindustri, interiör och snickeri och raden av slutprodukter, nya material och innovativa framtidslösningar i trä.

Det unika med vår mässa är just att vi vänder oss till alla professioner som arbetar med trä, som har inflytande över branschen och fattar beslut. Under fyra dagar möts här politiker och produktionsfolk, beställare, byggherrar, kommunfolk, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter, konstruktörer, designers och många fler.

Vårt fulladdade seminarieprogram vill både inspirera och hjälpa företag i träindustrin att bli effektivare och öka sin globala konkurrensförmåga. Från scenerna på mässgolvet presenteras en rad konkreta case: från de som bygger i trä till de som tillverkar på nya sätt i trä. Att vi sätter fokus på att öka beställarkompetensen genom Industri 4.0 är självklart. Liksom på den ökade digitaliseringen inom såväl sågverk som möbel- och snickeriindustri.

Klimatperspektivet går som en röd tråd genom årets Trä & Teknik. Trä är det enda förnybara byggmaterialet, det enda som binder koldioxid. Det industriella byggandet diskuteras i flera programpunkter. Allt fler anser att det är med ökat användande av trä vi kan nå klimatmålen. Dessutom med fördelar som kortare byggtid, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.

Väl mött på Trä & Teknik, årets mötesplats för alla som hylla trä!

// Stefan Sundqvist, affärsansvarig för Trä & Teknik