Setras VD: ”Vi ställer upp och tar hand om brandtimret”

Hannele ArvonenDen skog som har brunnit är inte värdelös – långt därifrån. Men exakt hur mycket som kan sågas upp vågar inte Hannele Arvonen, VD och koncernchef på Setra Group, säga:
– Från tidigare bränder vet vi att en hel del kan räddas, men då måste vi agera snabbt, säger hon.

Med åtta sågverk, hyvleri och limträfabrik är Setra Group Sveriges största träindustriföretag. Hannele medverkar på Trä & Teknik 28–31 augusti, där hon bland annat har ett möte med kung Carl XVI Gustaf.

Att kungen vill informera sig om läget efter skogsbränderna är ingen vågad gissning. 25 000 hektar skog har brunnit i sommar.
– Just nu undersöker vi hur vi kan såga brandskadat timmer vid vårt sågverk i Färila i Hälsingland, säger Hannele Arvonen.
Brandskadorna blir ett hett diskussionsämne på mässan, misstänker hon.
– Det är en utmaning. Men för oss känns det viktigt att ställa upp, tillsammans med våra ägare Sveaskog och Mellanskog. Precis som vi gjorde efter bränderna i Västmanland 2014, då vid vårt sågverk i Skinnskatteberg.

För Setra innebär åtagandet omprioriteringar och noggrann planering. Friskt timmer kan till exempel inte sågas ihop med det brandskadade. En annan förutsättning för att ta hand om brandtimret är att det sker snabbt.
– Det måste avverkas under denna säsong, det vill säga nu i höst och vinter eller allra senast till våren. Annars är det för sent.
Det blir en kapplöpning med tiden: först måste ju eftersläckningen avslutas och avspärrningarna släppas.

Setra och andra företag som ställer upp gör onekligen en samhällsinsats.
– Troligen innebär det att vi tappar i produktion, men det hänger också på vilka volymer vi kan få ut, säger Hannele Arvonen.
Normalt används cirka 50 procent av en stock till bräd- och plankproduktion, resten blir bl a flis och bioprodukter. För brandtimret är procentsatsen lägre.
– Det får till exempel inte vara sot i bräderna, så vi måste såga lite tuffare. Men hur mycket som går bort är för tidigt att säga.
– Vi kan heller inte leverera flis till massaindustrin. Däremot vet vi från tidigare bränder att kvaliteten på det virke vi får ut är lika hög som från friskt timmer.

Vill du veta mer?
Hannele Arvonen,VD Setra Group, 070-618 19 17
Stefan Sundqvist, affärsansvarig för Trä & Teknik på Svenska Mässan, 031-708 80 71