STTF lägger fokus på kompetens

peter funk

Vill rusta industrin för uthållig utveckling.

– STTF har i flera år arbetat med att stärka kompetensen i träindustrin, säger ordförande Peter Funk. Inför Trä & Teknik nästa år, och dess fokus på Agenda 2030, är vår roll den samma. STTF kommer att presentera sitt arbete och de de satsningar man gjort för att höja kompetensen vid sågverk och träindustrier. Vi är ju en förening med enskilda personer som medlemmar, och det är i företagen det viktiga arbetet bedrivs för en uthållig utveckling vare sig vi talar om klimatfrågor eller arbetsmiljö. Av den anledningen vill vi bygga en kompetensplattform som våra medlemmar och alla företag i branschen kan utnyttja.

Peter Funk är till vardags vd vid Moelven Dalaträ. I våras blev han även ordförande i STTF, Svenskt Trätekniskt Forum. Arbetet inom föreningen de senaste åren har handlat mycket om att ta fram undervisningsmaterial, främst filmer.

– Från början var det tänkt att filmerna skulle användas för att snabbare kunna introducera nya medarbetare, men de kan göra stor nytta även för att komplettera kunskaperna hos alla medarbetare. De senaste månaderna har vi arbetat med att planera ett filmprojekt för att förbättra säkerhetstänkandet och skapa säkrare arbetsmiljöer. För närvarande söker vi ytterligare samarbeten för att garantera att denna satsning blir en produkt som alla i branschen kommer att använda. Träindustrin har en dyster statistik, vi måste gemensamt lyfta oss vad gäller säkerheten. Detta är en kompetensfråga, men också en fråga om att förändra kulturen.

Under hösten i år blev det klart att Tillväxtverket finansierar STTFs planerade projekt för att göra en gedigen kartläggning av branschens kompetensbehov. Denna kartläggning kan sedan lägga grund både för utbildningssatsningar, nya filmer och insatser från lärosäten eller organisationer.

– En idé är även att lyfta fram några goda exempel, det finns företag som går i bräschen när det gäller kompetensutveckling. Bra exempel och metoder är helt avgörande att lyfta fram; en problemanalys blir svårsmält om den inte innehåller några goda exempel på lösningar till nämnda problem.

Inför Trä & Teknik menar Peter Funk att mässan är ett bra tillfälle att nå företag och medarbetare inom träindustrin.

– Vi har även en möjlighet att nå framtida medarbetare. Det är ju väl känt att vi har stora åldersgrupper att ersätta framöver, och vi behöver till stor del nya kompetenser. Branschen har utvecklats mycket inom mätteknik, automatiserade kvalitetsbedömningar och optimeringar, där det gäller att använda data för att lyfta utbyte, kvalitetsutfall, produktivitet och för att kundanpassa produkter. Nu har vi i STTF några månader framför oss när vi ska bestämma hur vi praktiskt ska agera vid mässan i september.

Nils Lindstrand

Denna artikel är skapad i samarbete med vår mediapartner NTT, läs fler nyheter om träindustrin här.

Kostnadsfri entrébiljett till Trä & Teknik

Registrera dig kostnadsfritt till Trä & Teknik 2022 redan idag.

Kostnadsfri entrébiljett