Rise visar resultat på Trä & Teknik – ny organisation ger one-stop-shop

Rise har engagerat sig som innovationspartner vid Trä & Teknik i september. Där vill de visa upp resultat från genomförda forskningsprojekt, men även i ett framtidsperspektiv presentera ett Rise som kan fungera som en så kallad one-stop-shop för företag inom träindustrin.

– I dag har vi större möjligheter än någonsin att erbjuda både bredd och djup, menar Hans Holmberg, forsknings- och affärsutvecklare vid Rise. Sedan bildandet av dagens Rise för lite mer än tre år sedan har vi jobbat på att utnyttja våra totala resurser så effektivt som möjligt. I dag har vi allt från kemister och byggingenjörer till digitaliseringsexperter, för att nämna några områden. Jag tycker vi tagit stora steg de senaste åren mot att använda alla de resurser som finns inom Rise. Inte minst på träområdet.

Bred kompetens och digitaliseringsexperter är viktigt för ett av de områden som Hans Holmberg ser som centrala för träindustrin.

– Vi måste bli bättre på att ta med oss data för att användas i nästa led, hela vägen från skogen via sågverken och till komponenttillverkning och byggindustri. Vi gjorde en viktig insats tillsammans med bland annat Moelven i projektet ”Det digitala sågverket”. Redan inom sågverket var det ett oerhört komplext arbete att hitta de data och samband som kunde utveckla produktion och produkter. Men vi måste gå vidare och ta reda på hur vi kan använda de nya möjligheterna. Kanske ska sågverken integrera framåt, så att såg och komponenttillverkning kommer närmare varandra? I dag har vi den allra senaste mättekniken, men såglinjer och organisation med betydligt äldre rötter.

Trä & Teknik 2020 har Agenda 2030 som tema, och Hans Holmberg konstaterar att Rise egentligen arbetar med alla, men har några områden där man vill bli bättre. Rise har i dag en strategi med målen att ha en hög andel projekt med hållbarhetsmål som central del, samtidigt som man även arbetar med sin egen hållbarhet.

– Vi kommer att hållbarhetsdeklarera alla forskningsprojekt. Det kan till exempel handla om att resa hållbart till möten, tänka igenom resursanvändning i laboratorier och så vidare.

När det gäller konkreta forskningsresultat som kan redovisas vid Trä & Teknik nämner Hans Holmberg projektet ”Would wood” som handlar om 3D-printning med biobaserade råvaror.

– Would wood är inne på sitt slutår, så där finns det anledning att redovisa vad vi arbetat med. Det handlar både om utveckling av materialet och av printtekniken, där vi bland annat arbetat med industrirobotar för att kunna printa stort.

Nils Lindstrand

Denna artikel är skapad i samarbete med vår mediapartner NTT, läs fler nyheter om träindustrin här.

Kostnadsfri entrébiljett till Trä & Teknik

Registrera dig kostnadsfritt till Trä & Teknik 2022 redan idag.

Kostnadsfri entrébiljett