Varför medverka på Trä & Teknik?

Varför medverka på Trä & Teknik?

Stärk ert varumärke
Se till att synas på mötesplatsen bland träindustrins nyckelpersoner och ledande leverantörer.

Träffa kunder i en aktiv köpprocess  
68% av besökarna är rådgivande vid eller beslutar om inköp på Trä & Teknik för att hitta nya leverantörer.

Fokus på affärer
Träffa tusentals beslutsfattare och inköpare från hela träindustrin.

Fler affärer på färre dagar
Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder!

Förstärk relationen till nuvarande kunder
Ge era kunder extra förmåner och förbokade möten – det perfekta tillfället till merförsäljning!

Visa upp era produkter och lösningar live
Ta chansen att visa upp produkter och lösningar i verkligheten till kunder som är där för att hitta nya leverantörer – kunder vill klämma och känna på det de köper.

Om Trä & Teknik

Besökarmarknadsföring

Trä & Teknik har en omfattande besökarmarknadsföringskampanj som innefattar synlighet i både fackpress, dagspress, sociala medier, nätverk, nyhetsbrev, branschorganisationer och mycket mer. Detta i kombination med branschens främsta konferensprogram garanterar rätt besökare till dig som utställare.

Seminarieprogrammet – skräddarsytt mot olika målgrupper

  • Branschens mest kompletta mötesplats – mötesplatsen arrangeras i samarbete med de stora organisationerna, forskning och företag som driver träets framtid.
  • En utställning med leverantörer som representerar hela värdekedjan.
  • Ett omfattande konferensprogram som tilltalar olika målgrupper.
  • Kompentensutveckling och utbildning på plats.
  • Akademi och universitet lyfts för att påvisa hur forskningen går vidare.
  • En politisk arena för de viktigaste debatterna och diskussionerna kring träets framtid.