Trä & Teknik riktar sig till alla som på olika sätt behandlar trä

Här erbjuds Nordens enda mötesplats för branschens samtliga aktörer: från bygg- och sågverksindustrin, via snickerierna och möbeltillverkarna, till leverantörerna av maskiner, verktyg och material.

Här erbjuds Nordens enda mötesplats för branschens samtliga aktörer: från bygg- och sågverksindustrin, via snickerierna och möbeltillverkarna, till leverantörerna av maskiner, verktyg och material.

Trä & Tekniks besökare

Trä & Teknik 2016 befäste sin ställning som träindustrins helt dominerande mötesplats. Detta år ökade antalet besökare med 10 procent mot förra gången, och de 233 utställarna vittnar om rekordförsäljning. Ett gediget seminarieprogram med toppolitiker och högaktuella talare gjorde mötesplatsen komplett.

Träffa köpstarka köpare

 • 77 % av besökarna har ansvar eller är rådgivande i inköp.
 • 93 % av förra årets besökare planerar att komma tillbaka 2018.
 • 80 % av besökarna ansåg att det var en självklarhet att besöka Trä & Teknik.
 • 80 % av besökarna knöt nya affärskontakter på plats.

 

Besökarna efterfrågar

 • Leverantörer som kan hjälpa besökarna i förflyttningen till framtidens träindustri
 • Kunskapsöverföring, trendspaning och best practice
 • Internationella influenser och framgångsmodeller
 • Lösningar som kan förenkla och effektivisera produktion och utveckling

Besökargrupper

Besökarna kommer företrädelsevis från branscher såsom

 • Möbel, snickeri och inredning
 • Sågverk
 • Skogsindustri
 • Byggindustri
 • Bygghandel
 • Fastighet
 • Offentlig sektor
 • Stat och kommun

Befattningar och titlar från de olika branscherna

 • Byggnadsingenjörer/konstruktörer
 • Byggherrar
 • Fastighetsägare
 • Företagsägare
 • Inköpare
 • Produktionsledning
 • Produktion
 • Forskning/Utveckling
 • Arkitekter och designers
 • Kommunala tjänstemän
 • Konsulter