Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä

Mässa | Seminarier | Nätverkande

Mässa | Seminarier | Nätverkande

Trä & Teknik är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä. Den är det självklara valet för dig som vill få mer kunskap och hitta nya affärsmöjligheter inom träets alla användningsområden – från trä- och skogsindustri, sågverk, produktion, snickeri och arkitektur till materialutveckling och forskning. 

Här kan du upptäcka ny teknik, hitta smarta lösningar och lära dig mer om digitaliseringen och hur den tar din verksamhet till nästa nivå. På mässgolvet finns de senaste nyheterna från ledande leverantörer.  Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer, akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid.  På Trä & Teknik 2022 möter du ledare och experter inom tre spännande områden: Effektiv träproduktion, Bygga i trä och Framtid i trä.

KLIMATHOTET FÅR TRÄINDUSTRIN ATT VÄXA
Trä är ett klimatsmart, förnybart och koldioxidneutralt material. Svensk träindustri kommer framöver gemensamt att driva frågor inom Agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation. Initiativtagare till samarbetet är Trä & Teknik som också blir en plattform där beslutsfattare och aktörer samlas över branschgränserna med ett gemensamt mål – att öka kännedomen om materialets möjligheter och klimatfördelar. Agenda 2030 är därför ett självklart huvudtema för nästa upplaga av Trä & Teknik och hållbarhetsfrågorna kommer att gå som en röd tråd genom mötesplatsens alla områden. Förhoppningen är att det ska öppna upp för nya affärsmöjligheter som r hela träindustrin att växa.

Klimathotet får träindustrin att växa

Svensk träindustri kommer framöver gemensamt att driva frågor inom Agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation.

Läs mer

Bygga i trä

Det här är området för dig som vill designa, bygga och konstruera i ett flexibelt och klimatsmart material. Fokus ligger på byggnation, konstruktion, arkitektur och industriellt byggande i trä.

Läs mer

Effektiv träproduktion

Här hittar du den senaste tekniken och smartaste lösningarna för träbearbetning och sågverksindustrin – både inom produktion och verktyg.

Läs mer

Framtid i trä

Inom det här området ligger fokus på framtidens interiör, snickeri, beslag och möbelindustri.

Läs mer

Framtidslösningar, ny teknik & hållbart byggande

Träindustrin har en enorm potential — ekonomiskt, klimatmässigt, designmässigt och mötet mellan byggindustri och arkitekter som väljer trä, blir allt viktigare. Allt vi gör idag av fossila råvaror kan vi ersätta med skogsråvara.

Träet ger oändliga möjligheter! År 2022 kommer Trä & Teknik att ha som mål att utveckla satsningar inom följande områden:

• Bygga i trä & industriellt byggande

• Arkitektur med trä som bas

• Effektiv produktion och digitalisering

• Framtid i trä: forskning & nya användningsområden

• Sågverkslösningar

• Möbler, interiör & snickeri

• Materialutveckling med trä som bas

• Bioenergi

• Skogsteknologi

• Kompetensutveckling & utbildning

Inga resultat

Svensk sågverksindustri vinner marknadsandelar internationellt under pandemin

16 juni / 2020

Trots rådande pandemi och minskad efterfrågan har svensk sågverksindustri stått stadigt under krisen och samtidigt ökat sina marknadsandelar internationellt och sin försäljning på den svenska markna...

Läs vidare

Många fördelar med att välja trä inom byggindustrin

20 mars / 2020

I en nyligen genomförd omorganisation på statliga kraftsamlingen RISE har man nu inom organisationen 80 personer som med direkt tillknytning till trävaruindustrin. Nu satsar man på att bli ännu bä...

Läs vidare