Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä

Mässa | Seminarier | Nätverkande

Mässa | Seminarier | Nätverkande

Trä & Teknik är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä. Den är det självklara valet för dig som vill få mer kunskap och hitta nya affärsmöjligheter inom träets alla användningsområden – från trä- och skogsindustri, sågverk, produktion, snickeri och arkitektur till materialutveckling och forskning. 

Här kan du upptäcka ny teknik, hitta smarta lösningar och lära dig mer om digitaliseringen och hur den tar din verksamhet till nästa nivå. På mässgolvet finns de senaste nyheterna från ledande leverantörer. Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer, akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid. På Trä & Teknik 2022 möter du ledare och experter inom fyra spännande områden: Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet och cirkulära lösningar samt Det nya samhällsbyggandet i trä.

KLIMATHOTET FÅR TRÄINDUSTRIN ATT VÄXA
Trä är ett klimatsmart, förnybart och koldioxidneutralt material. Svensk träindustri kommer framöver gemensamt att driva frågor inom Agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation. Initiativtagare till samarbetet är Trä & Teknik som också blir en plattform där beslutsfattare och aktörer samlas över branschgränserna med ett gemensamt mål – att öka kännedomen om materialets möjligheter och klimatfördelar. Agenda 2030 är därför ett självklart huvudtema för nästa upplaga av Trä & Teknik och hållbarhetsfrågorna kommer att gå som en röd tråd genom mötesplatsens alla områden. Förhoppningen är att det ska öppna upp för nya affärsmöjligheter som r hela träindustrin att växa.

Bygga i trä

Det här är scenen för dig som vill designa, bygga och konstruera i ett flexibelt och klimatsmart material. Fokus ligger på byggnation, konstruktion, arkitektur och industriellt byggande i trä.

Läs mer

Teknikscenen

Här kan du lyssna på allt kring den senaste tekniken och de smartaste lösningarna för träbearbetning och sågverksindustrin – både inom produktion och verktyg.

Läs mer

Wood Fusion

På den här scenen ligger fokus på framtidens interiör, snickeri, beslag och möbelindustri.

Läs mer

Framtidslösningar, ny teknik & hållbart byggande

Träindustrin har en enorm potential — ekonomiskt, klimatmässigt, designmässigt och mötet mellan byggindustri och arkitekter som väljer trä, blir allt viktigare. Allt vi gör idag av fossila råvaror kan vi ersätta med skogsråvara.

Träet ger oändliga möjligheter! År 2022 kommer Trä & Teknik att ha som mål att utveckla satsningar inom följande områden:

• Bygga i trä & industriellt byggande

• Arkitektur med trä som bas

• Effektiv produktion och digitalisering

• Framtid i trä: forskning & nya användningsområden

• Sågverkslösningar

• Möbler, interiör & snickeri

• Materialutveckling med trä som bas

• Bioenergi

• Skogsteknologi

• Kompetensutveckling & utbildning

Inga resultat

"Mässan ger oss en energikick!"

13 maj / 2022

– Förutom prisökningen på träråvara är materialtillgången den stora utmaningen just nu och sannolikt så även på sikt. Därför är det viktigt att materialet används så länge som möjligt. Det säger Janin...

Läs vidare

“Skogen är inte bara ett virkesplantage”

13 maj / 2022

Vi befinner oss i en mycket föränderlig tid. Stora klimat- och miljöutmaningar ställer krav på oss...

Läs vidare