Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä

På mässan görs det affärer, det diskuteras lösningar och det sätts upp nya samarbeten, på olika scener framförs case och presentationer av nyckelpersoner och branschexperter.

På mässan görs det affärer, det diskuteras lösningar och det sätts upp nya samarbeten, på olika scener framförs case och presentationer av nyckelpersoner och branschexperter.

Välkommen till mötesplatsen som spänner från skog till biokompositer

Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning. Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och arbetar med trä på samma omfattande sätt. Här ges möjlighet till en konkret direktdialog med de viktigaste och främsta inköparna i en professionell och affärsskapande miljö.

Hit kommer utställare inom sågverksutrustning, snickeri- och träbearbetningsmaskiner, trämaterial och träkomponenter, takstolsproduktion, bland många andra, och träffar besökare från alla delar inom träindustrin som är på inköps- och inspirationsresa.

Trä & Teknik erbjuder ett unikt tillfälle för alla som på något sätt arbetar med trä att uppdatera sig inom ny teknik, hitta de effektivaste lösningarna och få inspiration av hur andra företag, stora som små, tar sig framåt på marknaden. Framför allt pågår här diskussionen om träets möjligheter och framtid av nyckelpersoner inom alla branscher som på något sätt använder trä. På mässgolvet görs affärer, lösningar diskuteras och nya samarbeten skapas, och på två olika scener framförs case och presentationer av nyckelpersoner och branschexperter.

Varför delta?

 • Branschens mest kompletta mötesplats – mötesplatsen arrangeras i samarbete med de stora organisationerna, forskning och företag som driver träets framtid.
 • En utställning med leverantörer som representerar hela värdekedjan.
 • Ett omfattande konferensprogram som tilltalar olika målgrupper.
 • Kompetensutveckling och utbildning på plats.
 • Akademi och universitet lyfts för att påvisa hur forskningen går vidare.
 • En politisk arena för de viktigaste debatterna och diskussionerna kring träets framtid.

Framtidslösningar, ny teknik och bioekonomi

Träindustrin har en enorm potential – ekonomiskt, klimatmässigt och designmässigt. Allt vi gör idag av fossila råvaror kan vi ersätta med skogsråvara. Träet ger oändliga möjligheter – industriellt byggande, bioenergi, biokompositer, biobränsle, textilier, genomskinligt trä, nanocellulosa, foder, smarta förpackningar, läkemedel – listan kan göras lång. Under Trä & Teknik 2018 utvecklar vi satsningar inom följande områden:

 • Bygga i trä och industriellt byggande
 • Möbler, interiör och snickeri
 • Produktion och digitalisering
 • Forskning och nya material
 • Bioenergi
 • Skogsteknologi
 • Kompetensutveckling och utbildning

Upplev Trä & Teknik på 2 minuter