Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä

Mässa | Seminarier | Nätverkande

Mässa | Seminarier | Nätverkande

Mötesplatsen spänner över hela bredden, från råmaterial, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning. Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och arbetar med trä på samma omfattande sätt.

KLIMATHOTET FÅR TRÄINDUSTRIN ATT VÄXA
Inför år 2020 kommer utvalda samarbetspartners från Svensk träindustri samlas för att gemensamt driva frågor inom agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation. Plattformen för samarbetet blir Trä & Teknik — en naturlig mötesplats där relevanta beslutsfattare och aktörer förenas över branschgränser med ett gemensamt mål att öka kännedomen om materialets möjligheter och klimatfördelar. Med det hoppas vi kunna öppna upp för nya affärsmöjligheter som ökar användandet av trä och får industrin att växa.

Träffa köpstarka & intresserade besökare

Framtidslösningar, ny teknik & hållbart byggande

Träindustrin har en enorm potential — ekonomiskt, klimatmässigt, designmässigt och mötet mellan byggindustri och arkitekter som väljer trä, blir allt viktigare. Allt vi gör idag av fossila råvaror kan vi ersätta med skogsråvara.

Träet ger oändliga möjligheter! År 2020 kommer Trä & Teknik att ha som mål att utveckla satsningar inom följande områden:

• Bygga i trä & industriellt byggande
• Arkitektur med trä som bas
• Effektiv produktion och digitalisering
• Framtid i trä: forskning & nya användningsområden
• Sågverkslösningar
• Möbler, interiör & snickeri
• Materialutveckling med trä som bas
• Bioenergi
• Skogsteknologi
• Kompetensutveckling & utbildning

BESÖKARGRUPPER

Besökarna kommer företrädesvis från branscher såsom:

• Möbel, snickeri & inredning
• Sågverk
• Skogsindustri
• Byggindustri
• Bygghandel
• Fastighet
• Offentlig sektor

BEFATTNINGAR

Exempel på titlar från dessa branscher:

• Byggnadsingenjörer/konstruktörer
• Byggherrar
• Fastighetsägare
• Företagsägare
• Inköpare
• Produktionsledning
• Produktion
• Forskning/Utveckling
• Arkitekter & designers
• Kommunala tjänstemän
• Konsulter
• Politiker