Träffa tusentals beslutsfattare och inköpare från hela träindustrin

Gör årets viktigaste säljinsats – ställ ut på Nordens största mötesplats för industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä

Här erbjuds Nordens enda mötesplats för branschens samtliga aktörer: från bygg- och sågverksindustrin, via snickerierna och möbeltillverkarna, till leverantörerna av maskiner, verktyg och material.

Missa inte att synas på årets viktigaste mötesplats för träindustrin!

Kontakta oss gärna för mer information

Chi-chi Liu
Försäljningsansvarig
[email protected]
+46 (0)31-708 85 68

Jan Nilsson
Affärsansvarig
[email protected]
+46 (0)31-708 86 64

Varför medverka på Trä & Teknik?

Stärk ert varumärke

Se till att synas på mötesplatsen bland träindustrins nyckelpersoner och ledande leverantörer.

Träffa kunder i en aktiv köpprocess

82% av besökarna är rådgivande vid eller beslutar om inköp på Trä & Teknik för att hitta nya leverantörer.

Fokus på affärer

Träffa tusentals beslutsfattare och inköpare från hela träindustrin.

Fler affärer på färre dagar

Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder!

Förstärk relationen till nuvarande kunder

Ge era kunder extra förmåner och förbokade möten – det perfekta tillfället till merförsäljning!

Visa upp produkter och lösningar live

Ta chansen att visa upp produkter och lösningar i verkligheten till kunder som är där för att hitta nya leverantörer – kunder vill klämma och känna på det de köper.

8 av 10

av besökarna beslutar om eller påverkar inköp.

91%

av utställarna var nöjda eller mycket nöjda med ROE efter mässan.

8 av 10

begärde offert eller knöt nya affärskontakter på mässan.

6 av 10

av besökarna diskuterade konkreta projekt med utställare.

Så här tycker andra utställare:

“Vi visade en hyvelmaskin på 25 ton, den största på mässan. Kanske inte så förvånande att den drog väldigt många besökare. Med en prislapp runt tio miljoner kronor så räcker det att vi säljer en maskin för att mässatsningen ska vara hemma. Eftersom vi hade flera seriösa samtal och leads som vi ska gå vidare med har jag goda förhoppningar om att det blir så.”
Jonas Wahlbeck, försäljningschef, Ledinek/Mouldex

“Jag har stått på många olika mässor sedan 1996, men årets Trä & Teknik är troligen den bästa vi varit med på. Vi har fått ett fantastiskt genomslag för våra högtryckssystem, som lägger ut fukt för att binda damm på arbetsplatser som sågverk, hyvlerier, snickerier. Medvetandet kring dammproblemen har ökat på senare tid och blivit en het arbetsmiljöfråga. På mässan fick vi massor av kontakter och har bokat upp en rad företagsbesök. Vi är supernöjda!”
Johan Wendin, VD, Processbefuktning AB

“Vi marknadsförde både KL-trä och träfasader på mässan och känner att vi nådde ut till rätt personer, framförallt konstruktörer och arkitekter. Det var lagom många besökare i montern, så vi fick tid att föra seriösa samtal. Vi knöt många nya kontakter, som vi ska jobba vidare med. Det här handlar ju om stora affärer, långa processer, men känslan efter mässan är väldigt positiv.”
Tove Möller, marknadskommunikatör, Södra

Lär känna Trä & Tekniks besökare

Trä & Tekniks besökare efterfrågar:

  • Leverantörer som kan hjälpa besökarna i förflyttningen till framtidens träindustri
  • Kunskapsöverföring, trendspaning och best practice
  • Internationella influenser och framgångsmodeller
  • Lösningar som kan förenkla och effektivisera produktion och utveckling

Vanligaste branscherna: Möbel, snickeri och inredning // Sågverk // Skogsindustri // Byggindustri // Bygghandel // Maskin- och verktygsindustri // Fastighet // Biobränsle och bioenergi // Offentlig sektor // Stat och kommun

Vanligaste befattningarna: Byggnadsingenjörer/konstruktörer // Byggherrar // Fastighetsägare // Företagsägare // Inköpare // Produktionsledning // Produktion // Forskning/Utveckling // Arkitekter och designers // Kommunala tjänstemän // Konsulter

(Hämtat från besökarundersökning och -registrering 2022)

Bilder från

Trä & Teknik 2022

Se våra olika

Paketmontrar

Läs mer

Om Trä & Teknik

Boka

Monter på mässan 2024