Trä & Teknik riktar sig till alla som på olika sätt behandlar trä

Här erbjuds Nordens enda mötesplats för branschens samtliga aktörer: från bygg- och sågverksindustrin, via snickerierna och möbeltillverkarna, till leverantörerna av maskiner, verktyg och material.

Här erbjuds Nordens enda mötesplats för branschens samtliga aktörer: från bygg- och sågverksindustrin, via snickerierna och möbeltillverkarna, till leverantörerna av maskiner, verktyg och material.

Varför medverka på Trä & Teknik?

Stärk ert varumärke

Se till att synas på mötesplatsen bland träindustrins nyckelpersoner och ledande leverantörer.

Träffa kunder i en aktiv köpprocess

68% av besökarna är rådgivande vid eller beslutar om inköp på Trä & Teknik för att hitta nya leverantörer.

Fokus på affärer

Träffa tusentals beslutsfattare och inköpare från hela träindustrin.

Fler affärer på färre dagar

Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder!

Förstärk relationen till nuvarande kunder

Ge era kunder extra förmåner och förbokade möten – det perfekta tillfället till merförsäljning!

Visa upp produkter och lösningar live

Ta chansen att visa upp produkter och lösningar i verkligheten till kunder som är där för att hitta nya leverantörer – kunder vill klämma och känna på det de köper.

Trä & Tekniks besökare efterfrågar

 • Leverantörer som kan hjälpa besökarna i förflyttningen till framtidens träindustri
 • Kunskapsöverföring, trendspaning och best practice
 • Internationella influenser och framgångsmodeller
 • Lösningar som kan förenkla och effektivisera produktion och utveckling

Tycker att Trä & Teknik blivit mer intressant de senaste åren.

Har en påverkande roll vid inköp.

Knöt nya affärskontakter på plats.

Av besökarna på mässan 2018 planerar att komma tillbaka vid nästa genomförande.

Så här tycker utställarna

”Jag tror den här mässan kan få en spinoff-effekt och bli ovanligt välbesökt till följd av det stängda samhälle vi haft under lång tid. Dessutom upplever vi ett ändrat synsätt: alltfler vill börja bygga i trä. Senaste mässan gav oss en jättebra output. Vi träffade till exempel många arkitekter och byggare, det var en alldeles utmärkt mässa för vår del. Framförallt är Trä & Teknik ett bra event för den som vill synas, ett tillfälle att nå ut på nationell nivå.”
Urban Blomster, marknadschef, Södra

Läs mer >

”Trä & Teknik är den viktigaste mötesplatsen på den svenska marknaden och vi satsar extra stort med en monter på 800 kvadratmeter. På mässan vill vi presentera en helt ny uppsättning maskiner som tidigare inte visats i Sverige. Som utställare på Trä & Teknik har du mycket att vinna. Monterbesökarna är i regel ute efter någonting, vill göra en framtida investering. Från Felders sida välkomnar vi många utställare, vi är inte rädda för konkurrens! Tillsammans drar vi fler besökare och skapar en bättre mässupplevelse.”
Fredrik Apell, Sverigeansvarig, Felder Group

Läs mer >

”Trä & Teknik är en supermötesplats för hela vår bransch, när det gäller kontaktutbyten och nätverkande. Som underleverantör till industrin, framförallt till kökstillverkare, handlar vårt arbetssätt till stor del om relationsbyggande. Det här är inte något som kan skötas bakom kulisserna, vi måste träffas fysiskt.”
Anders Vingeborn, VD, IMA Norscan

Läs mer >

Besökargrupper

Besökarna kommer företrädelsevis från branscher såsom

 • Möbel, snickeri och inredning
 • Sågverk
 • Skogsindustri
 • Byggindustri
 • Bygghandel
 • Maskin- och verktygsindustri
 • Fastighet
 • Biobränsle och bioenergi
 • Offentlig sektor
 • Stat och kommun

Befattningar och titlar från de olika branscherna

 • Byggnadsingenjörer/konstruktörer
 • Byggherrar
 • Fastighetsägare
 • Företagsägare
 • Inköpare
 • Produktionsledning
 • Produktion
 • Forskning/Utveckling
 • Arkitekter och designers
 • Kommunala tjänstemän
 • Konsulter