Ledande arkitektfirma storsatsar: ”Trä är överlägset”

Arkitema, Danmarks största arkitektbyrå med stor verksamhet även i Sverige och Norge, gör en målmedveten satsning på träbyggnation.
På Trä & Teknik berättar projektledaren Daniela Grotenfelt varför:
– Det handlar om att minska klimatpåverkan. Då kan inget annat byggmaterial jämföras med trä, säger hon.

Daniela Grotenfelt, hållbarhetsexpert på Arkitema, konstaterar att hållbarhetsaspekten blivit en allt viktigare fråga inom byggbranschen.
De senaste åren har det skett en förändring. Vi har fått ett ökat fokus på materialen, och ur det perspektivet är trä väldigt konkurrenskraftigt. Sett till CO2-avtryck finns egentligen inget stommaterial som kan jämföras med trä.

Att betong och stål ändå är starkt dominerande byggmaterial ser hon en logisk förklaring till:
– I och med att träbyggandet länge legat på så låg nivå i Norden finns en osäkerhet och okunskap. Alltför få arkitekter har erfarenhet av att bygga i trä.
Det vill Arkitema råda bot på med ett helt nytt kompetensområde, Arkitema Timber.
Man vill utveckla fler byggprojekt i trä, öka den interna kompetensen och samtidigt dela kunskap med kollegor och kunder.
– Arkitema Timber är framförallt en satsning på kompetensutbyte. Därför har vi också knutit ett nära samarbete med Svenskt Trä om ett utbildningsprogram som genomförs hösten 2018.

På Arkitektdagen under Trä & Teknik berättar Daniela och affärsområdeschefen Kristina Peters mer från Bygga i trä-scenen.
 Arkitektdagen känns som ett spännande initiativ. Dels får vi chansen att vända oss till arkitektkollegor, dels får vi träffa många andra som på olika sätt arbetar med trä, säger hon.

I seminariet på Trä & Teknik tar Arkitema upp fördelar och nackdelar med olika byggsystem och vad man satsat på i nuvarande projekt. Man ger också en inblick i skillnaden mellan de nordiska länderna.
– Norge ligger i framkanten då det gäller kunnande, menar Daniela.
Sverige och Finland ligger på ungefär samma nivå, menar hon:
– Kunskaperna är liknande och båda länderna har en fördel av att ha gott om råvara och nya fabriker för korslimmat trä, m m. Danmark är än så länge lite på efterkälken, men intresset för att bygga i trä är starkt växande.