Framtidens sågverk säkrar smartare flöden

Att optimera sågverksprocessen har historiskt varit en utmaning. Dels på grund av den inbyggda komplexitet ett naturligt material som trä besitter, men även på grund av bristande teknik. Idag kan ett sågverk optimera utvinningen av träet i betydligt högre grad och Katarina Levin, vd på Setra, ser att framtidens sågverk kan säkra ännu smartare flöden.

Sågverkets roll i förädlingsprocessen är central. Med stor respekt för råvaran vill man tillvarata den på bästa möjliga sätt.
– För alla verksamheter är det såklart en viktig parameter med lönsamhet. Men vi behöver även backa tillbaka och titta på vad vi har att göra med här. I våra skogar står träd som är 80 – 100 år gamla och vi får möjligheten att använda dem för att bygga våra hem. Där har vi ett ansvar inte bara gentemot lönsamheten utan för skogen att använda den på bästa sätt. Vi har gjort ett löfte om att maximera användningen av träet. Och i våra sågverk idag finns inget skräp eller spill. Vi kan optimera utvinningen av lämpligt virke och varje del av träet används, säger Katarina.

Ny teknik har revolutionerat materialhanteringen
Dagens sågverk använder sig mycket av olika mättekniker och kan därmed analysera och sortera stockarna, plank och brädor efter deras egenskaper.
– Förr innebar sågverksprocessen mycket mer chansningar. Det finns en inbyggd komplexitet i varje träd och varje bräda är unik. Med dagens teknik kan vi hantera det. Vi använder till exempel röntgen, lasermätare, kameror och bildanalysverktyg för att mäta och analysera stocken och se dess invärtes egenskaper. På så sätt maximerar vi användningen och ser till att varje bräda används till det den är mest lämpad för. Med hjälp av tekniken kan vi se saker nu som man inte kan se med blotta ögat.

Katarina har själv jobbat inom träindustrin i över 30 år och menar att teknikens utveckling är otrolig men inte allt som krävs för att skapa den bästa möjliga produkten.
– Jag brinner för att matcha råvarans egenskaper med en effektiv anläggning. Och för att man ska lyckas med det krävs bra ledarskap, bra teknik och framförallt bra medarbetare. Om man har duktiga medarbetare kan man göra vad som helst. Om någon av de tre parametrarna haltar tappar man effekt och det påverkar ens konkurrenskraft. Det är en utmanande bransch där vi jobbar med en fantastisk och förnyelsebar råvara som innehåller massa variation och variabler som vi behöver hantera och respektera.

Framtidens sågverk
Vad gäller utvecklingen av framtidens sågverk ser Katarina en sannolikhet för såväl säkrare som smartare anläggningar.
– Jag ser att vi kommer att säkra flöden på ett smartare sätt. Vi har en hög grad av automatisering idag men jag är övertygad om att till exempel AI kommer att spela en större roll i anläggningarna i framtiden. Genom att säkra bättre flöden ökar vi även säkerhet för operatören och samtidigt skapar vi en högre produktivitet. När man har den typen av material som vi har kan vi mäta det, samla data och med hjälp av AI snabbt skapa analyser och beslutsunderlag i mer avancerade övervaknings- och analyssystem.

På Trä & Teknik hoppas hon skapa en förståelse för vad som krävs för att skapa så stort värde som möjligt.
– Det finns inga enkla segrar, utan vi måste se till att vi har en struktur och duktiga medarbetare som jobbar med tekniken och analyser för att skapa ännu säkrare och mer produktiva arbetsmiljöer. Vi skall självklart köpa såglinjer som är precisare och effektivare men lika självklart är utveckling av kompetens hos medarbetarna och hur vi optimerar användningen av råvaran. Det är då vi skapar störst värde, avslutar Katarina.