Utställare

CodeIT AS & CodeIT AB

Plats: B06:20
CodeIT AS & CodeIT AB
Representerat företag visas med en bock
Laddar ...
Inget resultat

Beskrivning

A CODING, MARKING, AND LABELING ECOSYSTEM

 – For å spore noe, må det identifiseres og kodes. Dette krever innsamling, forståelse og forberedelse av data. CodeIT bruker avanserte teknologier for datafangst og koding til å samle all informasjon om produktene dine. Denne informasjonen gjøres tilgjengelig for prosesser i produksjonen og gjennom hele forsyningskjeden.

 – Med CodeIT kan man bruke ulike teknologier for å identifisere produkter, som Print & Apply-merking, blekkstrålemerking, lasermerking eller RFID-tagging. CodeIT er uavhengig av maskinvaremerke, og gir våre kunder fleksibilitet og friheten til å velge utstyr og leverandør.

Vårt mål er å hjelpe våre kunder til å skape verdi.

- Konsulenttjenester
- Software
- Hardware
- Nøkkelferdige leveranser
- Support 24/7

https://codeitworldwide.com/codeit-enterprise/wood/