Översikt av aktiviteter på Trä & Teknik

Seminarieprogram

Trä & Teknik har ett omfattande och kunskapshöjande seminarieprogram. Programmet fokuserar på tre områden som är fördelat på två scener: Bygga i trä, Framtid i trä och Effektiv träproduktion. 

Sawtec-dagarna

Sakkunniga representanter från de mest tongivande maskinleverantörerna berättar om de senaste rönen inom modern sågverksproduktion under Sawtec-dagarna.

Innovation Square

Innovation Square för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag och kravställare i form av internationella arkitekter och det offentliga, liksom världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material.

Här kommer även tävlingen ”Fåtöljen” äga rum, som Interior Cluster Sweden står bakom.

Arkitektdagen

På vår scen Bygga i Trä samlas framstående arkitekter för att lyfta träets möjligheter och utmaningar som byggnadsmaterial i en större skala. Att använda mer trä i arkitekturen är positivt i flera aspekter och påverkar såväl produktionskostnader och estetik som miljö och hållbarhet. En dag för alla som vill lära sig mer om träets fantastiska egenskaper och hur vi genom arkitekturen kan nå nya höjder.