Översikt av aktiviteter på Trä & Teknik

Seminarieprogram

Trä & Teknik har ett omfattande och kunskapshöjande seminarieprogram. Programmet fokuserar på tre områden: Bygga i trä, Framtiden i trä och Effektiv träproduktion. Dessa är fördelade på tre scener: Bygga i trä, Woodfusion och Teknikscenen. 

Sawtec-dagarna

Sakkunniga representanter från de mest tongivande maskinleverantörerna berättar om de senaste rönen inom modern sågverksproduktion under Sawtec-dagarna.

Innovation Square

Innovativ Form och Teknik för internationell konkurrenskraft!

Interior Cluster Sweden, Science Park i Borås och Svenska Mässan bjuder in till seminarier, monterutställning och en spännande utmaning kring projektet innovation square, ett innovationsprojekt riktat mot den svenska möbel- och inredningsbranschen. Projektet för samman kravställare med möbeltillverkare, underleverantörer och forskning.

Här kommer även tävlingen Innovation Square 2020, tidigare kallad ”Fåtöljen” att äga rum.

Arkitektdagen

På vår scen Bygga i Trä samlas framstående arkitekter för att lyfta träets möjligheter och utmaningar som byggnadsmaterial i en större skala. Att använda mer trä i arkitekturen är positivt i flera aspekter och påverkar såväl produktionskostnader och estetik som miljö och hållbarhet. En dag för alla som vill lära sig mer om träets fantastiska egenskaper och hur vi genom arkitekturen kan nå nya höjder.